Impact en bereik Patiëntenfederatie en leden

Patiëntenfederatie Nederland (PN) bood recentelijk de rapportage ‘Impact en bereik, gezamenlijke kracht in 2020’ aan het Ministerie van VWS aan. Dit is gedaan in het kader van de lopende discussie over de financiering van de patiëntenbeweging. Een infographic toont een overzicht van alle activiteiten van de federatie en 30 van haar leden in 2020, waaronder …

Lees verder

Cover magazine schild juni

Schild magazine juni 2021

Schild is het magazine van Schildklier Organisatie Nederland – gratis voor donateurs – dat eens per kwartaal verschijnt. In de Schild van juni (rond 19 juni op de mat) kun je onder meer het volgende lezen: Onmogelijk, maar toch spontaan zwanger. Loes Beaulen-Pierik blikt terug: ‘Niemand dacht aan de schildklier.’ Hoe zit dat eigenlijk met …

Lees verder

logo Patientenfederatie Nederland

Patiëntenbeweging pleit voor betere financiering

Het ministerie van VWS komt eind van dit jaar met een nieuw subsidiekader voor de patiëntenbeweging. Dat kader geldt vanaf 2023. De drie koepelorganisaties MIND, Ieder(in) en de Patiëntenfederatie Nederland (PN) hebben in nauwe samenspraak met hun achterban hierover een brief gestuurd aan het ministerie. Schildklier Organisatie Nederland is lid van de Patiëntenfederatie en heeft …

Lees verder