Alle deelnemende ziekenhuizen

Ook bij het Radboudumc kun je je nu aanmelden voor de T3-4 Hypo studie!

Radboudumc in Nijmegen is nu ook gestart met het opnemen van patiënten voor het onderzoek naar de T3 / T4-combinatietherapie. Deze studie, opgezet door het Erasmus MC, is bedoeld voor mensen met een (te) traag of niet werkende schildklier. Het doel van het onderzoek is om na te gaan of het toevoegen van het schildklierhormoon …

Lees verder

Arthur Schellekens

Arthur Schellekens nieuwe directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland

Per 1 september aanstaande is Arthur Schellekens (52) de nieuwe directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland. Hij neemt dan de taken over van Dianda Veldman (65). Arthur heeft ruime ervaring in politiek-bestuurlijke omgevingen, met het verenigingsmanagement en op het vlak van de belangenbehartiging. Zijn kennis en ervaring zijn waardevol om de Patiëntenfederatie de komende jaren stevig te …

Lees verder

Van Rossum

Richtlijn overgewicht en obesitas

Deze herziene richtlijn richtlijn overgewicht en obesitas volwassenen bevat nieuwe aanbevelingen op basis van de laatste stand van de wetenschap, o.a.: Het deel voor kinderen was al in 2022 gepubliceerd en nu is ook het deel van de richtlijn van volwassenen van gepubliceerd in de richtlijnendatabase van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten. De …

Lees verder

Werkbezoek Erasmus MC

Belangstelling ZonMw voor T3-4 Hypo trial

Op 12 juli 2023 bracht ZonMw een bezoek aan het Erasmus MC voor de T3-4-Hypo trial. ZonMw ondersteunt dit onderzoek naar de T3/T4 combinatietherapie met een beurs. Ter gelegenheid hiervan organiseerde hoofdonderzoeker Marco Medici een symposium. Naast leden van het centrale studieteam van het Erasmus MC en Ace pharmaceuticals verzorgde ook Schildklier Organisatie Nederland (SON) …

Lees verder

Edward Visser

Dr. Edward Visser wint Vidi grant

Bij de jaarlijkse toekenning van de Vidi grants is dr. Edward Visser één van de winnaars en ontvangt hiermee een Vidi subsidie van NWO-Talentprogramma voor zijn onderzoek: de werking van schildklierhormoon in menselijke hersencellen. Dr. Visser is internist-endocrinoloog in het Erasmus MC in Rotterdam, voorzitter van het NVE Schildkliernetwerk en voorzitter van de Medisch-wetenschappelijke Adviesraad …

Lees verder