Schild septembernummer

Schild magazine in een nieuw jasje

Het septembernummer van het magazine Schild is uit. En met een nieuwe ‘look’! Schild is het tijdschrift van Schildklier Organisatie Nederland (SON) voor mensen met een schildklieraandoening. Het tijdschrift bevat bijdragen van en voor donateurs, vrijwilligers, zorgprofessionals en andere geïnteresseerden. Dat betekent gemiddeld 30 pagina’s over nieuwe ontwikkelingen, tips en achtergronden rondom de schildklier en …

Lees verder

Netea-Maier

Radboudumc loopt voorop met multidisciplinaire schildklierpoli

Interview met Romana Netea-Maier – Radboudumc verschenen in Radbode #4 van 2023 ‘Toen ik in 2004 de polikliniek schildklier startte in het Radboudumc, was schildklierdiagnostiek een traject van weken’, vertelt Romana Netea-Maier, endocrinoloog en hoogleraar Endocriene Tumoren bij de afdeling Interne Geneeskunde in het Radboudumc.‘We stuurden patiënten met grote tussenpozen heen en weer tussen Interne …

Lees verder

Mark van treijen

September schildklierkankermaand

Jaarlijks dé maand om extra aandacht te geven aan deze zeldzame kankersoort en de impact ervan. In de loop van september lichten we steeds een tipje op van het programma van onze jaarlijkse informatie- en lotgenotenbijeenkomst op zaterdag 23 september a.s. Verschillende zorgprofessionals verzorgen presentaties over diverse onderwerpen. Deze zorgprofessionals beantwoorden tijdens workshops al je …

Lees verder

logo PFN-SON

Actiepunten patiënten voor politieke partijen

In aanloop naar de aanstaande verkiezingen in november roept Patiëntenfederatie Nederland – als vertegenwoordiger van ruim 200 patiëntenorganisaties waaronder Schildklier Organisatie Nederland – politieke partijen op om in hun verkiezingsprogramma te kiezen voor passende zorg voor patiënten. Volgens Patiëntenfederatie Nederland is dit dé manier om de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg ondanks de toenemende vraag …

Lees verder

Alle deelnemende ziekenhuizen

Ook bij het Radboudumc kun je je nu aanmelden voor de T3-4 Hypo studie!

Radboudumc in Nijmegen is nu ook gestart met het opnemen van patiënten voor het onderzoek naar de T3 / T4-combinatietherapie. Deze studie, opgezet door het Erasmus MC, is bedoeld voor mensen met een (te) traag of niet werkende schildklier. Het doel van het onderzoek is om na te gaan of het toevoegen van het schildklierhormoon …

Lees verder

Invullen enquete

Schildklieraandoeningen en complementaire zorg

Graag nodigt Schildklier Organisatie Nederland je uit om deel te nemen aan een enquête over schildklieraandoeningen en complementaire zorg. Hiermee wordt bedoeld aanvullende zorg die beschikbaar is, en die gegeven wordt naast de reguliere zorg. Denk aan mindfulness, yoga, vitaminen en mineralen, kruiden, massage, accupunctuur, aromazorg, diëten, Reiki, osteopathie, etc. Achtergrond Mensen met een schildklieraandoening …

Lees verder

logo Combostudie

OPROEP onderzoek keuzehulp bij schildklierkanker

Voor de COMBO-studie zijn nog 18 patiënten nodig. Het doel van deze studie is te onderzoeken of een keuzehulp de communicatie tussen arts en patiënten met schildklierkanker verbetert. Voor wie Patiënten van 18 jaar of ouder met schildklierkanker: Er zijn nog meer regels voor deelname. Op de studie-website www.combostudie.nl staat meer informatie. Hiermee kan uw …

Lees verder

Layal Chaker

Onderzoek naar de invloed van schildklierhormoon bij hart- en vaatziekten

Dr. Layal Chaker gaat onderzoek doen naar de invloed van schildklierhormoon op man-vrouwverschillen bij hart- en vaatziekten. De oorzaak voor man-vrouw verschillen in het voorkomen van hart- en vaatziekten is onduidelijk, maar hormonale verschillen kunnen een rol spelen. Interessant omdat schildklieraandoeningen vooral bij vrouwen voorkomen. Dr. Layal Chaker is verbonden aan de afdeling Epidemiologie en …

Lees verder

Van Rossum

Richtlijn overgewicht en obesitas

Deze herziene richtlijn richtlijn overgewicht en obesitas volwassenen bevat nieuwe aanbevelingen op basis van de laatste stand van de wetenschap, o.a.: Het deel voor kinderen was al in 2022 gepubliceerd en nu is ook het deel van de richtlijn van volwassenen van gepubliceerd in de richtlijnendatabase van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten. De …

Lees verder

Arthur Schellekens

Arthur Schellekens nieuwe directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland

Per 1 september aanstaande is Arthur Schellekens (52) de nieuwe directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland. Hij neemt dan de taken over van Dianda Veldman (65). Arthur heeft ruime ervaring in politiek-bestuurlijke omgevingen, met het verenigingsmanagement en op het vlak van de belangenbehartiging. Zijn kennis en ervaring zijn waardevol om de Patiëntenfederatie de komende jaren stevig te …

Lees verder