Geertekerk Symposium ruimte multimorbiditeit

Symposium Multimorbiditeit

De werkgroep multimorbiditeit van Schildklier Organisatie Nederland (SON) is vandaag aanwezig op het Symposium Multimorbiditeit in de Geertekerk Utrecht dat is georganiseerd door het Nederlands Platform voor Multimorbiditeit en de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). Het symposium is gericht op medisch specialisten, huisartsen, VS/PA en onderzoekers. Het centrale thema van deze dag is: Regievoering & geïntegreerde …

Lees verder

Het grote zorgdebat

Het grote zorgdebat volgen?!

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen gaan kandidaat-Kamerleden met elkaar in debat over hun ideeën voor de toekomst van de zorg. Wil jij weten waar de verschillende politieke partijen zich sterk voor gaan maken? Je kunt het debat fysiek en live volgen via een online stream. Programma18.30 uur: Ontvangst met koffie/thee19.30 uur: Start debat (er …

Lees verder

netwerkbijeenkomst koepels

Netwerkbijeenkomst patiëntenorganisaties over welzijn in de regio

MIND, Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en PGOsupport organiseerden vandaag, 12 juni, hun jaarlijkse netwerkbijeenkomst. Dit jaar staan de ontwikkelingen in de regio centraal op het gebied van zorg(beleid), welzijn, zelfregie en herstel (voorzieningen), belangenbehartiging. Josse de Voogd, publicist, geograaf, start met een prikkelende lezing over de regio. De Voogd is bekend van o.a. de ‘Atlas van …

Lees verder

Logo PFN en SON

Inbreng patiëntenorganisaties voor Kamerdebat over Geneesmiddelenbeleid

Op woensdag 22 maart debatteert de Tweede Kamer over het Geneesmiddelenbeleid. Patiëntenfederatie Nederland (PFN) heeft, als vertegenwoordiger van patiëntenorganisaties waaronder SON, een brief gestuurd naar de Vaste Kamercommissie voor VWS om aandacht te vragen voor drie punten: 1 De bestrijding van medicijntekorten In afwachting van het resultaat van de zgn. ‘ijzeren voorraad’ wordt gepleit voor …

Lees verder

logo 6 stakeholders

‘Minister, los het probleem van de medicijntekorten op!’

Dit is de boodschap van artsen, apothekers en patiënten in de brandbrief aan minister Kuipers van het ministerie van VWS. Patiëntenfederatie Nederland en branche-organisaties van artsen en apothekers laten de minister weten zich ernstig zorgen te maken over de kwaliteit en continuïteit van de medicijn-zorg aan de patiënt door het oplopend aantal geneesmiddeltekorten. Zij willen …

Lees verder

logo PFN-SON

Patiëntenorganisaties luiden noodklok over financiering

De koepelorganisaties Patiëntenfederatie Nederland (PFN), Ieder(in) en MIND  luiden de noodklok over de stagnerende financiering van patiënten- en cliëntenorganisaties (de PG-beweging). De drie organisaties hebben een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer. SON heeft, als lid van PFN, een ondersteuningsbrief geschreven aan de Vaste Kamercommissie voor VWS om dit initiatief kracht bij te zetten. Donderdag …

Lees verder

logo Patientenfederatie Nederland

In gesprek met bewindslieden

Patiëntenfederatie Nederland (PN) wil graag snel in gesprek met de drie nieuwe bewindslieden van het ministerie van VWS. In brieven aan de ministers Kuipers en Helder en staatssecretaris Van Ooijen noemt directeur Dianda Veldman een aantal thema’s waarover de federatie graag met de bewindslieden meedenkt en in gesprek gaat. Schildklier Organisatie Nederland steunt, als lid …

Lees verder

Nieuwe koers en nieuwe website PGOsupport. Patiëntenparticipatie: ‘Samen bereik je meer’

‘Om van patiëntenparticipatie een succes te maken, zijn krachtige patiënten- en cliëntenorganisaties essentieel. Maar het is ook belangrijk om de gesprekspartners van patiëntenvertegenwoordigers te helpen bij het vormgeven van patiëntenparticipatie. PGOsupport gaat zich daarom ook op beleidsmakers, lokale en regionale overheden en onderzoekers richten. De nieuwe website van PGOsupport (www.pgosupport.nl), gelanceerd op 14 december, sluit …

Lees verder

Ik ben geen man! Petitie voor meer onderzoek naar (onverklaarde) gezondheidsklachten van vrouwen

Mirjam Kaijer is journalist en oud-verpleegkundige. Jarenlang had zij gezondheidsklachten. Wat er precies met haar aan de hand is, weet Mirjam niet. Continu ervaart ze een soort “sluimerende” basispijn, spierpijn en andere vage klachten. De artsen vinden niets. Na tien jaar sukkelen komt zij op een internetforum in contact met een onbekende vrouw (geen dokter). …

Lees verder

vrouw aan het werk achter bureau

Bouw de brug tussen werk en gezondheid voor beter werk(behoud) bij ziekte

Samenwerkende Organisaties Arbeid & Gezondheid (Patiëntenfederatie Nederland, Long Alliantie Nederland, Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties en de Vereniging voor mensen met Constitutioneel Eczeem) boden recentelijk een manifest aan bij de Kamercommissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en die van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De organisaties willen dat er integraal beleid komt waardoor mensen een (chronische) aandoening …

Lees verder