congres GGG

Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen

Het congres Goed gebruik Geneesmiddelen is al jaren een begrip binnen het brede werkveld van geneesmiddelen(onderzoek). Dit jaar is het thema ‘Schakelen naar de toekomst’, waarbij aangesloten werd bij het actuele onderwerp Artificial Intelligence. Ook wordt de impact van onderzoeksresultaten belicht. De animo is groot uit alle delen van het geneesmiddelenwerkveld en leent zich voor …

Lees verder

de schildklier

Onderzoek ‘Geef Graves patiënten meer kwaliteit van leven’

Vanuit de steeds luider wordende (inter)nationale roep én noodzaak om te zoeken naar innovaties die de gezondheidszorg betaalbaar houden, wordt steeds meer gezocht naar mogelijkheden om ziekte en gezondheid positief te beïnvloeden. Onderzoeker Elsbeth van Wees, klinisch epidemioloog én zelf Graves-patiënt, wil daarom graag een onderzoek starten om Graves-patiënten, patiënten met een te snel werkende …

Lees verder

Logo T3-4 Hypo trial

Update Veel gestelde vragen

De resultaten van de enquête onder de titel ‘Restklachten en T4/T3 studie: waarom doe jij niet mee?’ hebben meer inzicht gegeven in de redenen waarom mensen zich níet opgeven voor de belangrijke studie combinatietherapie T4+T3. De ‘Veel gestelde vragen’ op de studiewebsite T3-4 Hypo Trial zijn hierop aangepast. De studie naar de combinatietherapie T4+T3 loopt …

Lees verder

Ontwikkeling ‘Mijn Re-integratie Platform’ kan starten

Als Schildklier Organisatie Nederland zijn we enorm blij met de toekenning van de subsidie voor het project ‘Mijn Re-integratie Platform voor mensen met een chronische aandoening’ door ZonMw. Dit gaat niet alleen perspectief bieden voor mensen met een schildklieraandoening, maar ook voor de achterban van alle 25 deelnemende patiëntenorganisaties. Het project loopt van april 2024 …

Lees verder

Caroline Kinschot

‘Op de patiënt toegesneden zorg bij schildklierziekten’

Het onderzoek van Caroline van Kinschot in dit proefschrift* richtte zich op het optimaliseren van zorg voor patienten met schildklier- en bijschildklierziekten. Felicitatie aan Caroline voor de succesvolle verdediging van haar promotieonderzoek (13 februari jl.). Van Kinschot: “Omdat alle onderzoeken toegespitst waren op de individuele patiënt en het verbeteren of behouden van zijn of haar …

Lees verder

Grafiiek kwaliteit van leven

‘Restklachten ondanks goede bloedwaarden’

Met genoegen maken we bekend dat de studie “Kwaliteit van leven, dagelijks functioneren en symptomen bij hypothyreoïdiepatiënten die schildklierhormoon gebruiken: een Nederlandse survey” (1) is gepubliceerd in het Journal of Clinical and Translational Endocrinology. Deze publicatie van onderzoekers Ellen Molewijk, Eric Fliers, Koen Dreijerink, Ad van Dooren en Rob Heerdink is nu ook online te …

Lees verder

Zaal DEM

Dutch Endocrine Meeting 2024⠀

Tijdens de Dutch Endocrine Meeting (DEM) op 8 en 9 februari 2023 is ook Schildklier Organisatie Nederland (SON) aanwezig. Onze bestuursvoorzitter, de voorzitters van de Kenniscommissie en de werkgroep schildklierkanker plus nog een vertegenwoordiger namen deel aan het congres. Jody de Nooijer van de werkgroep Schildklierkanker: “Het was goed: naast het volgen van lezingen en …

Lees verder

Edward Visser en Layal Chaker

Onderzoek naar hart, hersenen en schildklier

Internist-endocrinologen van het Erasmus MC ontvingen een Veni- en Vidi-subsidie Internist-endocrinoloog dr. Layal Chaker (Erasmus MC) kreeg van NWO een Veni-subsidie. Ze gaat hiermee onderzoek doen naar de complexe relatie tussen de schildklier en het hart. Daarbij kijkt zij ook naar de verschillen tussen mannen en vrouwen. Met een Vidi-subsidie van NWO gaat internist-endocrinoloog prof. dr. Edward Visser (Erasmus …

Lees verder

Baby voetjes

Verbetering hielprikscreening

In de Nederlandse hielprikscreening wordt onder andere gescreend op congenitale hypothyreoïdie (CHT), een aangeboren schildklierziekte bij pasgeborenen. Bij CHT kan de schildklier volledig of gedeeltelijk afwezig zijn of is er wel een schildklier aanwezig, maar werkt deze onvoldoende. Hierdoor krijgt de baby onvoldoende schildklierhormoon. Dat is buitengewoon belangrijk voor de (hersen)ontwikkeling van kinderen. Omdat je …

Lees verder

Alle deelnemende ziekenhuizen

Ook bij het Radboudumc kun je je nu aanmelden voor de T3-4 Hypo studie!

Radboudumc in Nijmegen is nu ook gestart met het opnemen van patiënten voor het onderzoek naar de T3 / T4-combinatietherapie. Deze studie, opgezet door het Erasmus MC, is bedoeld voor mensen met een (te) traag of niet werkende schildklier. Het doel van het onderzoek is om na te gaan of het toevoegen van het schildklierhormoon …

Lees verder