Selenium

Selenium is een belangrijk spoorelement en antioxidant voor de schildklierfunctie dat in veel voedingsmiddelen te vinden is. Tegelijkertijd is ook niet van alle voedingsmiddelen bekend hoeveel selenium deze bevatten en kan dus ook niet met zekerheid worden gezegd dat iedereen voldoende selenium binnenkrijgt. Er zijn volgens het voedingscentrum aanwijzingen dat jonge kinderen en zwangere vrouwen mogelijk te weinig selenium via de normale voeding opnemen.

Selenium blijkt volgens diverse onderzoeken een beschermende werking te hebben tegen het ontstaan van auto-immuun schildklieraandoeningen, schildklier anti-stoffen te verlagen en de klachten bij de oogziekte van Graves te verbeteren. Maar er zijn ook onderzoeken die dit tegenspreken. Tijdens de zwangerschap en vlak na een bevalling zou het zorgen voor voldoende seleniuminname de kans op het ontstaan van schildklierproblemen bij de moeder helpen te verminderen.

Giftig

Ondanks al deze ogenschijnlijke positieve effecten van selenium wordt er toch nauwelijks (extra) selenium voorgeschreven of geadviseerd in de behandeling. Een goede reden hiervoor is dat selenium giftig wordt als er teveel van wordt gebruikt en juist klachten van huidaandoeningen, kanker tot suikerziekte kan veroorzaken.

In een gezond voedingspatroon wordt ervan uitgegaan dat deze voldoende selenium bevat; ongeveer 50 mcg per dag. Selenium nemen we vooral op uit granen en groente en via veevoer ook uit vlees.

Paranoot

De Braziliaanse noot of paranoot bevat gemiddeld de grootste hoeveelheid selenium. Maar deze hoeveelheid kan sterk wisselen per noot en een noot kan zelfs al ruim boven de aanbevolen hoeveelheid per dag bevatten. Als een suppletie van selenium al wordt voorgeschreven, wordt het afgeraden deze noten hiervoor te gebruiken.

Bespreek eventuele vermoedens van een seleniumtekort of de wens voor extra inname voor verwachte gezondheidsvoordelen altijd eerst met uw arts.

Meer lezen over Selenium op Voedingscentrum.nl

Referenties
Voedingscentrum: Seleen
Hu, S., Rayman, M.P. (2017). Multiple Nutritional Factors and the Risk of Hashimoto’s Thyroiditis. DOI: 10.1089/thy.2016.0635
Eskes, S.A., Endert, E., Fliers, E., Birnie, E., Hollenbach, B., Schomburg, L., Köhrle, J., Wiersinga, W.M. (2013). Selenite supplementation in euthyroid subjects with thyroid peroxidase antibodies.  DOI: 10.1111/cen.12284.
Is extra Selenium nuts? Bloggin’, 25/08/2013