Wie doet wat voor mij?

Er zijn verschillende artsen en andere professionals betrokken bij het ziekteverzuimtraject. We bieden hier een toelichting.

Verschil bedrijfsarts – arboarts

Bedrijfsarts

Als je ziek bent kun je op je werk te maken krijgen met een arboarts of bedrijfsarts.
Een bedrijfsarts is iemand die is afgestudeerd in geneeskunde en een aanvullende studie van vier jaar heeft gevolgd. De titel bedrijfsarts is beschermd. Bedrijfsartsen staan geregistreerd in het (BIG-register – zoeken op kenmerken). In het register staat bij de bedrijfsarts het specialisme ‘arbeid en gezondheid bedrijfsgeneeskunde’ genoemd.

Arboarts

Arboartsen zijn basisartsen en staan net als bedrijfsartsen geregistreerd in het BIG-register. Zij hebben alleen niet de specialisatie ‘arbeid en gezondheid bedrijfsgeneeskunde’. Arboartsen mogen, alleen onder toezicht van een bedrijfsarts (supervisie) hetzelfde werk doen als bedrijfsartsen. Aan die supervisie worden eisen en voorwaarden gesteld. Verder is het verschil tussen een bedrijfsarts en een arboarts dat alleen een bedrijfsarts mag doorverwijzen naar een specialist. Lees meer over de bevoegdheden van een bedrijfsarts.

Verzekeringsarts

Na jouw ziekmelding krijg je eerst te maken met een bedrijfsarts. Twee jaar na de melding beoordeelt een verzekeringsarts of

  • je (gedeeltelijk) nog kan werken
  • dat je in aanmerking komt voor een uitkering (WIA)

Uitgangspunt vormt het verslag dat de bedrijfsarts heeft gemaakt van de voortgang in de eerste twee jaar na de ziekmelding. Daarom is het erg belangrijk dat je het eens bent met de inhoud van het verslag.

Ben je zzp-er en heb je een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan moet je je ziek melden bij jouw verzekeraar. Hierna onderzoekt een verzekeringsarts van jouw verzekeraar de mate van jouw arbeidsongeschiktheid.

Een arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige stelt in Nederland vast in hoeverre iemand arbeid kan verrichten. Op basis hiervan wordt besloten of iemand, al dan niet gedeeltelijk, in dienst blijft en/of recht heeft op een WIA-uitkering, of een schadevergoeding van zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Jouw behandelend arts

Je kunt jouw behandelend arts vragen stellen over je werk. Jouw arts kan je vertellen wat de gevolgen van de behandeling en medicijnen zijn op jouw werk. Het kan ook zijn dat jouw huisarts of specialist een andere behandeling of medicatie adviseert vanwege jouw werk. Je kunt ook vragen aan jouw arts of deze contact op wil nemen met jouw bedrijfsarts. Of andersom.

Medisch beroepsgeheim: alleen met jouw toestemming mogen de artsen met elkaar contact hebben mogen over jouw situatie.

Verzuimconsulent

Sommige organisaties schakelen eerst een verzuimcoach of verzuimconsulent in, voordat je een gesprek hebt met een bedrijfsarts. Als dit de procedure is bij jouw bedrijf, moet je hieraan meewerken. Weiger je, dan kan dit gevolgen hebben voor jouw inkomen.

Het verzuimgesprek heeft als doel te kijken hoe je zo min mogelijk verzuimd en of het nodig is om een bedrijfsarts in te schakelen. Als een verzuimconsulent aangeeft dat je kan werken en jij en/of jouw huisarts vinden dat niet, dan is het heel belangrijk dat je een bedrijfsarts ziet.
Let op: een verzuimcoach is geen arts. Alleen een bedrijfsarts mag vragen stellen over jouw medische problemen die hebben geleid tot jouw ziekmelding. Hij of zij mag die informatie niet doorgeven aan jouw werkgever, vanwege het beroepsgeheim. Alleen de bedrijfsarts mag oordelen of je arbeidsongeschikt bent of niet.

Bron: Patientenfederatie Nederland – thema Werk