S Button WvdS 2018Thema Week van de Schildklier 2018

'Optimaal instellen luistert nauw’ was het thema van de Week van de Schildklier 2018.

Bijna 30 ziekenhuizen hebben aan de Week van de Schildklier bijgedragen door voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren over het thema 'optimaal instellen' en informatiestands te faciliteren. De animo voor de voorlichtingsbijeenkomsten was enorm. De meeste bijeenkomsten waren in zeer korte tijd 'volgeboekt'.

Ook de informatiestands met ervaringsdeskundige vrijwilligers werden druk bezocht waarbij de folder 'Optimaal instellen' en de SON-schildklieragenda gretig aftrek vonden.  
Donateurs ontvingen als cadeautje bij het juninummer van Schild de folder 'Optimaal instellen luistert nauw'.

 

Meer over het thema ‘Optimaal instellen’ leest u onder Schildklier > Medicatie >>