Voor de behandeling van een hyperthyreoïdie zal men over het algemeen worden doorverwezen naar een internist of endocrinoloog. Deze zal nader onderzoek doen naar de oorzaak van de klachten. Zie hier voor een uitgebreid overzicht van onderzoek bij schildklierklachten.
Soms is de uitslag niet duidelijk en spreekt men van een subklinische hyperthyreoïdie.

Bij een hyperthyreoïdie is de TSH duidelijk verlaagd (soms onmeetbaar) en wordt op basis van de FT4 en soms FT3 de ernst bepaald. Meestal is het FT4 verhoogd, maar het kan ook voorkomen dat alleen het FT3 (T3-toxicose) verhoogd is.

Behandelvormen

De behandeling van de hyperthyreoïdie kan bestaan uit (een combinatie van):

De daadwerkelijke behandeling is afhankelijk van de onderliggende oorzaak van de hyperthyreoïdie.

In de meeste gevallen zal (eerst) voor een medicamenteuze behandeling worden gekozen. Bij een aantal vormen van hyperthyreoïdie zal meteen voor een definitieve oplossing moeten worden gekozen omdat medicijnen zeker niet zullen helpen.