Soms wordt bij hyperthyreoïdie de schildklier geopereerd. Steeds vaker wordt gekozen voor een behandeling met  radioactief jodium en niet meer voor een operatie.

Met radioactief jodium zijn er geen operatieve risico’s. De kans op het krijgen van hypothyreoïdie is bij radioactief jodium echter groot. Circa 50% na 1 jaar en dat aantal neemt alleen nog maar toe.
Bij een operatie is de kans op het krijgen van een hypothyreoïdie ook groot; mogelijk is dat percentage iets lager dan bij radioactief jodium.

Operatie bij zwangerschapswens

Bij een vrouw met (Graves’) hyperthyreoïdie en zwangerschapswens heeft het de voorkeur om de hyperthyreoïdie vóór de zwangerschap definitief te bestrijden door behandeling met radioactief jodium en bij uitzondering door operatie.

Indicatie voor chirurgische behandeling

De behandeling van hyperthyreoїdie heeft tot doel de klinische symptomen te behandelen, de
euthyreotische status te bereiken en deze te handhaven, met minimale morbiditeit en mortaliteit en
tegen redelijke kosten, volgens de NIV-richtlijn Schildklierfunctiestoornissen.

Het voordeel van chirurgie is dat de behandeling snel resultaat geeft en weefsel voor PA-onderzoek
levert. De morbiditeit is laag bij ervaren chirurgen. Echter bij verwijdering van onvoldoende
schildklierweefsel kan de hyperthyreoїdie persisteren of na aanvankelijk succes terugkeren. Anderzijds veroorzaakt een (near) totale thyreoïdectomie zeker hypothyreoïdie.

Absolute indicaties voor chirurgische behandeling van hyperthyreoïdie (d.w.z. behandeling met radioactief jodium is geen alternatief):
  • Hyperthyreoïdie in combinatie met een verdachte of maligne nodus
  • Noodzaak tot snel ingrijpen, bij ernstige mechanische bezwaren of (zeldzaam) bij grote bloodflow door de schildklier die tot ernstige shunting leidt
  • Therapieresistentie voor thyreostatica en radioactief jodium (zeldzaam)
Overige indicaties voor chirurgische behandeling van hyperthyreoïdie (d.w.z. behandeling met radioactief jodium als alternatief overwegen):
  • Ernstige allergische reactie op of intolerantie voor thyreostatica
  • Toxisch multinodulair struma of autonome toxische nodus
  • Ziekte van Graves: in geval van ernstige hyperthyreoïdie, groot struma of persisterende hyperthyreoïdie na 12-18 maanden behandeling met thyreostatica

Bronnen: