Hakaru Hashimoto

Multi-Systeem aandoening

De ziekte van Hashimoto is een auto-immuunziekte die leidt tot schade aan de schildklier. Het kenmerkende verschijnsel is de te traag werkende schildklier. Dit heeft effect op vele (zo niet alle) systemen en organen van het lichaam, waardoor zich een groot aantal (mogelijke) uiteenlopende klachten voordoen.

Auto-immuunziekte

Normaalgesproken worden stoffen die het lichaam binnendringen door ons afweersysteem als lichaamsvreemd beschouwd, dat zijn de zogenaamde antigenen. Het afweersysteem van het lichaam reageert daarop door 'antistoffen' of 'antilichamen' aan te maken. Deze antistoffen bevinden zich in het bloed. Door de aanmaak van antistoffen komt er een proces op gang om deze door het lichaam als vreemd herkende cellen of cel bestanddelen (antigenen) op te ruimen. Dit is een immunologische ontstekingsreactie.

Bij een auto-immuunziekte produceert het lichaam echter antistoffen die lichaamseigen cellen of weefsels aantasten en zelfs afbreken. Zo bestaan er diverse antistoffen die tegen specifieke organen gericht kunnen zijn, zoals de schildklier. Deze specifieke antistoffen leiden tot schade aan de schildklier, waardoor deze minder goed gaat functioneren. 
Lees meer over antistoffen.

Verschijning

Meestal ziet men bij de ziekte van Hashimoto een te langzaam werkende schildklier met diverse 'vage' lichamelijke klachten. Deze klachten zijn 'vaag' omdat ze vele oorzaken kunnen hebben en de ziekte vaak langzaam ontstaat.
Van de patiënten met een te langzame werkende schildklier hebben velen met een primaire hypothyreoïdie, de ziekte van Hashimoto. De oorzaak van een te langzaam werkende schildklier of hypothyreoïdie kan ook iatrogeen of centraal zijn. Lees meer over hypothyreoïdie en de klachten.