Het Steunpunt Thyrax-tekort is in 2016 opgericht om schildklierpatiënten die moeten overstappen van Thyrax op een alternatief middel te ondersteunen. Patiënten zitten vaak met vragen of zorgen rondom deze overstap. Het Steunpunt kan hen helpen met informatie en aandacht voor de persoonlijke situatie. Het Steunpunt Thyrax-tekort is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.

Het gratis nummer 0800-7055 is bereikbaar op:

  • Maandag van 13.00 – 15.30 uur
  • Dinsdag van 17.00 – 19.00 uur
  • Woensdag van 9.00 – 12.00 uur
  • Vrijdag van 11.00 – 13.00 uur

Het Steunpunt is eveneens bereikbaar per e-mail, op steunpunt@schildklier.nl.

Lees het laatste nieuws over het Thyrax-tekort in ons Thyrax-dossier.

Overstappen onvermijdelijk

De beschikbare voorraden zijn inmiddels op. De uiterste houdbaarheidsdatum is voor de meeste verpakkingen verstreken. De productielijn is inmiddels goedgekeurd door het CBG en Aspen levert Thyrax weer, in alle bekende doseringen.

Mocht u problemen ervaren met de (terug) overstap of bijwerkingen van uw nieuwe medicijn, dan is het belangrijk deze te melden bij het Bijwerkingencentrum Lareb.

Aangepast advies bij overstap

Momenteel lopen er onderzoeken naar het effect van de overstap van Thyrax op een alternatief middel op de bloedspiegels en de kwaliteit van leven van de patiënten. De tussentijdse resultaten waren aanleiding om het advies rondom de overstap aan te passen. Patiënten die een dosering van 100 mcg Thyrax of hoger slikken, moeten in overleg met hun arts de startdosering van het alternatieve middel verlagen. Verder blijft het advies om zes weken na de overstap de bloedwaarden te laten controleren ongewijzigd.

Meer vragen? Lees de antwoorden op Veelgestelde vragen.

Deskundigheid

Aan de telefoon en achter de e-mail zitten speciaal opgeleide vrijwilligers van SON. Zij beantwoorden zoveel mogelijk vragen en beschikken over veel kennis rondom de schildklier en de medicatiewissel. Ook helpen zij met tips voor het gesprek bij arts en apotheek. De vrijwilligers geven geen persoonsgerichte medische adviezen, maar kunnen algemene medische vragen zo nodig voorleggen aan medisch of farmaceutisch deskundigen.

Toegankelijke informatie

Achter de schermen vormt het Steunpunt ook een kennisbank. Het volgt onder andere de stand van zaken rondom de productie van Thyrax en het onderzoeksrapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Ook is er een constante aandacht voor een juiste informatieverstrekking door professionals.

Meer informatie