Alle activiteiten van Schildklier Organisatie Nederland (SON) komen voort uit de wensen van schildklierpatiënten en worden uitgevoerd door enthousiaste en ervaringsdeskundige vrijwilligers.

SON verzorgt voorlichting, geeft telefonisch advies, organiseert lotgenotencontact en informatiebijeenkomsten en bevordert wetenschappelijk onderzoek.

SON is gesprekspartner van de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere maatschappelijke organisaties.

SON is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).