SON is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat op giften en nalatenschappen geen schenkings- respectievelijk successierechten worden geheven. Ook kunnen de donateurgelden als aftrekpost voor de inkomstenbelasting worden opgevoerd.

Schildklier Organisatie Nederland; RSIN/fiscaal nummer: 850577251

Organisatie: Het bestuur en de directie van de stichting.

Beloningsbeleid

SON heeft haar financiële en ledenadministratie ondergebracht bij Non Profit Support te Doorn. SON heeft geen eigen medewerkers in dienst. We hebben een kantoorruimte bij Het Ondersteuningsburo (HOB), Stationsstraat 79 G te Amersfoort.

SON maakt gebruik van detachering door het HOB van een 0,7 fte betaalde professional voor het voeren van de directie. Deze functionaris is in loondienst bij het HOB, onder de daar geldende personeelsregelingen.

De vrijwilligers - inclusief bestuursleden - ontvangen van SON een vergoeding voor gemaakte kosten, hiervoor zijn declaratieregels vastgesteld die voor elke vrijwilliger van toepassing zijn.

Publicaties

2018

2017

2016

2015

2014