Help de Schildklier Organisatie Nederland met een schenking!

Misschien heb je er al wel eens aan gedacht om een bijdrage te leveren aan de Schildklier Organisatie Nederland? Een manier om dit te doen is door schenken. Dit kan door een éénmalige schenking.

Bankrekening Rabobank NL05 RABO 0138 545162
T.n.v. Schildklier Organisatie Nederland

Eénmalige schenking

Een éénmalige schenking is van harte welkom bij de Schildklier Organisatie Nederland. Ook met een éénmalige schenking help je ons onze doelstellingen te bereiken. Als je gift tussen de 1 en 10% van je verzamelinkomen ligt, mag je in Nederland je gift aftrekken van de belasting.

Voor een éénmalige schenking geldt voor de fiscale aftrekbaarheid een minimum- en een maximumgrens. Als het jaartotaal van alle schenkingen die je doet aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) meer is dan 1% procent van je bruto inkomen, kan je het bedrag boven die 1% van de belasting aftrekken (met een minimum van 60 euro per jaar). Het maximumbedrag dat je mag aftrekken is 10% van je bruto inkomen.

Wilt u meer informatie over 'eenmalig schenken' stuur een e-mail.