SON belt met donateurs

Schildklier Organisatie Nederland (SON) komt in actie.
Van 2 oktober tot en met december 2018 benaderde de organisatie haar donateurs om te bedanken en om te vertellen over nieuwe acties en onderzoek. 

De plannen zijn …

Meer wetenschappelijk onderzoek 

Onderzoek over thema’s waarmee mensen met een schildklieraandoening worstelen. 

De drie thema’s waar SON zich samen met een groep artsen, wetenschappers én patienten het komend jaar op gaat richten zijn: 

 • Restklachten
  Het onderzoek moet inzicht geven in deze restklachten: wat zijn restklachten, wie hebben er last van, hoe komt dat, kun je restklachten met behandeling en leefstijlaanpassingen verminderen?

 • Aanleg 
  Het onderzoek richt zich op:  
  • óf en hoe (vooraf) bepaald kan worden of iemand aanleg heeft voor schildklierziekten;
  • het zoeken naar betrouwbare, voorspellende informatie over de staat van de schildklier;
  • wat kun je doen om een schildklierziekte te voorkomen.

 • Nader onderzoek naar combinaties van medicijnen
  Het is nog onvoldoende duidelijk of de combinatie van T4 en T3 restklachten blijvend kan verminderen. Door nader onderzoek te doen naar genetische variaties bij verschillende groepen patiënten is de hoop dat voorspeld kan worden wie daar blijvend baat bij kan hebben. 

Ongewenst wisselen medicijnen stoppen 

SON wil een einde maken aan het overzetten van patiënten op een ander merk medicijn op niet-medische gronden (vanwege tekorten of vanwege financieel beleid van zorgverzekeraars en apotheken). SON kan hierin een belangrijke rol spelen door vanuit patiëntenperspectief hierover in gesprek te gaan met de minister, zorgverzekeraars, artsen en apotheken.

Meer aandacht voor samenwerking tussen arts en patiënt

Een goede schildklierbehandeling vergt een goede samenwerking tussen arts en patiënt waarin beiden hun verantwoordelijkheid hebben. SON gaat specifieke informatie richten tot patienten én tot huisartsen en praktijkondersteuners, waarin de samenwerking en ieders rol worden belicht. Zelfmanagement van je ziekte gericht op een betere kwaliteit van leven staat daarbij centraal.

Bovenstaande projecten vergen intensieve en zorgvuldige voorbereiding, waarvoor extra menskracht nodig is. 


SON vertegenwoordigt ook jouw belang! Help ons dat doen!

 

Interview met Rietje Meijer, directeur SON, in Schild magazine,
met nog meer informatie over wat SON doet 
én over de uitdaging een patientenorganisatie draaiende te  houden.
Lees meer >>