Meld je aan als vrijwilliger en zet jouw talenten in voor mensen met een schildklieraandoening.

Schildklier Organisatie Nederland nodigt je uit om een bijdrage te leveren aan de stichting: alleen met mensen die zich vrijwillig willen inzetten kunnen de regionale en landelijke werkgroepen bestaan en activiteiten organiseren. Activiteiten die zo waardevol zijn voor mensen met een schildklieraandoening.


Secretaris bestuur SON
Voor de versterking van ons bestuur zijn wij op zoek naar een
secretaris met feeling en enthousiasme voor het werk van een patiëntenorganisatie.
Lees meer onder de tab Bestuur >>

SON is overal in Nederland actief, ook in jouw omgeving. Daarom is SON altijd op zoek naar medewerkers voor de regionale werkgroepen. Zij organiseren onder meer informatiebijeenkomsten in hun regio (o.a. in ziekenhuizen) en lotgenotenbijeenkomsten waar mensen met een schildklieraandoening hun ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen.

Elke regio kan aanvullingen gebruiken, van Groningen tot Limburg, Zeeland of zelfs Vlaanderen. Wil je de SON-groepen helpen met hun werk? Geef aan in welke regio je woont en laat het ons weten.

Meld je aan!

  • Stuur een e-mail naar vrijwilligers@schildklier.nl. Wij nemen dan contact met je op.
  • Enkele uren per maand zijn voldoende om als vrijwilliger aan de slag te gaan!

Beschikbare functies

Lees de verhalen van vrijwilligers in het SONnetje.

Om al onze activiteiten te kunnen uitvoeren of uit te breiden, zoeken wij nieuwe vrijwilligers.
Dit zijn de vacatures op dit moment: 

 

 

 

Bestuur

Secretaris SON - functie en taakomschrijving

Stichting Schildklier Organisatie Nederland (SON) is een landelijke patiëntenorganisatie met als doel het versterken van zelfmanagement door middel van voorlichting, lotgenotencontact en het behartigen van de belangen van mensen met een schildklieraandoening en hun naasten.
SON werkt nauw samen met een deskundig team van medisch specialisten op topniveau in de Medisch-wetenschappelijke Adviesraad (MAR). SON beschikt over een groot netwerk binnen de gezondheidszorg, maatschappelijke organisaties en politiek. SON is lid van de Patiëntenfederatie Nederland. De organisatie draait voornamelijk op vrijwilligers en enkele betaalde krachten. De donateursadministratie en de financiële administratie zijn uitbesteed aan bureau Non Profit Support te Doorn. Standplaats is Amersfoort.

Voor de versterking van ons bestuur zijn wij op zoek naar een
Secretaris met feeling en enthousiasme voor het werk van een patiëntenorganisatie.

Functie van bestuurslid
Van een bestuurslid wordt verwacht dat hij/zij de belangen van de organisatie en haar achterban behartigt en staat voor een maatschappelijk sterke vertegenwoordiging van schildklierpatiënten. Ervaring met besturen of leiding geven is vereist.
Een bestuurslid werkt nauw samen met de medische beroepsgroep.
 
Verantwoordelijkheden bestuurslid
-  Ontwikkelt in teamverband en samen met medewerkers en vrijwilligers het beleid van de organisatie;
-  Draagt bij aan de totstandkoming en uitvoering van het meerjarenplan;
-  Voert algemene bestuurstaken uit in afstemming met directeur en medebestuursleden;
-  Kan in voorkomende gevallen bestuursleden vervangen bij hun afwezigheid.

Specifieke competenties bestuurslid
- Communicatief vaardig in woord en schrift;
- Verbindend, integer en diplomatiek;
- Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie;
- in staat vrijwilligers te inspireren en te binden;
- Talent voor samenwerking en flexibel inzetbaar voor verschillende portefeuilles in overleg;
- Affiniteit met het doel en de doelgroep van SON is een voorwaarde.
 
Voor de tijdinvestering voor deze functie zijn de uitgangspunten: 
- Bestuursvergaderingen vinden ongeveer eens per zes weken plaats;
- Wisselend bijwonen van enkele jaarlijkse bijeenkomsten
- Twee keer per jaar overleg met de Medisch-wetenschappelijke  Adviesraad.
- Representatie van de Stichting, i.o.m. voorzitter bestuur en directeur;
- Interactie met medewerkers  en vrijwilligers van de Stichting.

De functie is onbezoldigd; een onkostenvergoeding is van toepassing.
Er gelden algemene uitgangspunten voor goed bestuur SON, op aanvraag via directeur@schildklier.nl.
Belangstellenden kunnen hun motivatie, voorzien van CV, zenden aan Bertil van Kleef, voorzitter.
Dit kan per email aan: voorzitter@schildklier.nl.