Preferentiebeleid

Wat is preferentiebeleid?

Bericht van de Nederlandse Zorgautoriteit

Zorgverzekeraars hanteren een voorkeursbeleid medicijnen. Dit beleid, ook wel preferentiebeleid genoemd, houdt in dat een zorgverzekeraar binnen een groep van gelijke medicijnen (middelen met dezelfde werkzame stof) een voorkeursmiddel aanwijst.
Meestal gaat het om het goedkoopste medicijn in die groep. De zorgverzekeraar vergoedt in dat geval alleen dit ‘preferente’ medicijn, tenzij een ander medicijn ‘Medisch noodzakelijk’ is voor een patiënt en dit door de (huis)arts is aangegeven.

Wat vindt SON hiervan?

Jouw apotheek behoort jou jouw eigen merk te bieden; verzekeraars hebben géén voorkeursbeleid voor levothyroxine (preferentiebeleid) voor bestaande gebruikers. Dus jouw apotheek kan zich daar niet op beroepen. NB. Per 1 januari 2022 voeren CZ en VGZ wel preferentiebeleid voor nieuwe schildklierpatiënten. Dit geldt dus niet als je al levothyroxine gebruikt. Lees meer onder Niet wisselen medicijnmerk >>

Alle medicijnen worden gecontroleerd op kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen voordat ze worden toegelaten op de Nederlandse markt. Dit geldt ook voor het medicijn dat uw zorgverzekeraar heeft aangewezen voor vergoeding.

Uw zorgverzekeraar moet u goed informeren over het preferentiebeleid en deze informatie voor u helder en duidelijk beschikbaar maken (bijvoorbeeld via de website). Vindt u dat uw zorgverzekeraar dit niet voldoende doet, kunt u digitaal een melding doen via het NZa ‘Meldpunt‘.

Bron: NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) / Wat is preferentiebeleid

Meer lezen over preferentiebeleid: