Richtlijn-module arbeidsparticipatie

U vindt hier informatie relevant voor werkgevers, arbo-, bedrijfs- en verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen.

Informatie voor patiënten staat onder Dagelijks leven / Werk.

Over het algemeen kunnen mensen met een schildklieraandoening gewoon (blijven) werken. Helaas is dit niet altijd het geval. Dit kan zijn omdat de patiënt:

 • recent is gediagnosticeerd en nog niet (voldoende) goed is ingesteld op medicijnen
 • al langer een schildklieraandoening heeft, maar (tijdelijk) ontregeld is of
 • ondanks (adequate) behandeling restklachten ervaart.

Patiënten kunnen (rest)klachten ervaren ook als de TSH en FT4 binnen de referentiewaarden vallen. Zelfs als er sprake is van een optimale instelling.

Module arbeidsparticipatie in richtlijn schildklierfunctiestoornissen

In de laatste herziening van de richtlijn schildklierfunctiestoornissen voor internisten (november 2021) is een aparte module opgenomen ‘Randvoorwaarden – schildklierfunctiestoornissen en arbeidsparticipatie’. Hierin wordt aandacht besteed aan knelpunten ten aanzien van werk bij patiënten met klachten van schildklierfunctiestoornissen resp. restklachten bij behandelde schildklierfunctiestoornissen. Deze richtlijn is ontwikkeld door een werkgroep, waarvan drs. J.H. Scheffer, bedrijfsarts, NVAB deel uitmaakte.

De module geeft aan:

 • Welke knelpunten ten aanzien van werk bestaan bij patiënten met schildklierfunctiestoornissen
 • Hoe werkgever en werknemer hierbij optimaal ondersteund kunnen worden
 • Handvatten voor de bedrijfsarts/verzekeringsarts

Aanbevelingen in de module

 • Laat bij de beoordeling meewegen dat restklachten (waaronder moeheid en mentale problematiek) bij patiënten met behandelde hypo- of hyperthyreoïdie, en oogklachten bij patiënten met Graves orbitopathie belemmerend kunnen zijn ten aanzien van werk.
 • Zoek samen naar een passende balans tussen belasting en belastbaarheid.
 • Verbetering van het klachtenpatroon kan achterlopen op de biochemische instelling. Het advies aan de bedrijfsarts is om hier bij de werkgever tijd voor te vragen.

In de module leest u onder Overwegingen meer over:

 • Ervaren knelpunten
 • Restklachten
 • Graves orbitopathie (oogklachten)
 • Lichaamsgewicht
 • Handvatten voor de bedrijfsarts/verzekeringsarts
  Dit deel van de module begint met een aantal algemene handvatten voor de bedrijfsarts/verzekeringsarts en verwijst voor de patiënten/werknemers met blijvende restklachten bij behandelde schildklierfunctiestoornissen naar de NVAB richtlijn ‘Chronisch Zieken en Werk’ (2016) voor praktische handvatten.

Lees meer in de richtlijn over ‘Randvoorwaarden – schildklierfunctiestoornissen arbeidsparticipatie’.