Bronnen Schild magazine

Magazine Schild 3 – september 2023

De bronnen behorende bij verschillende artikelen of rubrieken in de Schild van september vind je hieronder op pagina en titel.

Pagina 10-11: Rubriek ‘Uitgelicht’
Extra vitamine D – Nut of noodzaak?

Bronnen

 1. Gezondheidsraad 2012. Dossier: Evaluatie van de voedingsnormen voor vitamine D
 2. Wielders et al. 2010. Nieuw licht op vitamine D. Ned Tijdschr Geneeskd ;154:A1810 1
 3. Czarnywojtek, Agata et al. 2023. The Role of Vitamin D in Autoimmune Thyroid Diseases: A Narrative Review. Journal of Clinical Medicine.
 4. Wang et al. 2015. Meta-Analysis of the Association between Vitamin D and Autoimmune Thyroid Disease. Nutrients; 7, 2485-2498
 5. Khozam, Sabah A. et al. Association Between Vitamin D Deficiency and Autoimmune Thyroid Disorder: A Systematic Review. Curēus. 14, (2022).
 6. Wang et al. 2018. The effect of vitamin D supplementation on thyroid autoantibodylevels in the treatment of autoimmune thyroiditis: a systematic review and a meta-analysis. Endocrine; 59:499–505
 7. Krysiak et al. 2016. The effect of vitamin D on thyroid autoimmunity in non-lactating women with postpartum thyroiditis. Eur. J. Clin. Nutr.; 70(5), 637–639
 8. Krysiak et al. 2017. The effect of vitamin D on thyroid autoimmunity in levothyroxine-treated women with Hashimoto’s thyroiditis and normal vitamin D status. Exp. Clin. Endocrinol. Diabetes 125(4), 229–233
 9. European Food Safety Authority. Scientific opinion on the tolerable upper intake level of vitamin D. EFSA Journal 2012; 10(7): 2813-2858.
 10. Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde

Pagina 14-17 – Rubriek: Dubbelinterview
Het belang van een snelle diagnose
Kinderen met aangeboren schildklieraandoeningen

Bronnen:

Pagina 18-19 – Rubriek: In je recht
Zorgplicht van apothekers

De verschillende medische richtlijnen staan vermeld op de website:

Pagina 31 – Rubriek: Factcheck
Bethesda score betrouwbaar bij diagnose schildklierkanker

Bronnen

 1. Medisch Specialisten Federatie: Richtlijn Schildkliercarcinoom – Aanvullende behandelmodaliteiten, op internet, geraadpleegd op 08-06-2023.
 2. Rossi, E.D., & Baloch, Z. The Impact of the 2022 WHO Classification of Thyroid Neoplasms on Everyday Practice of Cytopathology. Endocrine Patholgy 34, 23–33 (2023).
 3. Prete A, Borges de Souza P, Censi S, Muzza M, Nucci N and Sponziello M (2020) Update on Fundamental Mechanisms of Thyroid Cancer. Front. Endocrinol. 11:102.