Feit of fabel: Bijwerkingen

logo feit of fabel

De overstap van Thyrax op een ander merk levothyroxine verloopt meestal niet vlekkeloos. Het nieuwe merk krijgt dan vaak de schuld van de klachten. Die heten dan ineens bijwerkingen. Is dat terecht?

Het antwoord is kort maar krachtig: nee.
Dat betekent niet dat bijwerkingen ondenkbaar zijn. Maar de kans is wel bijzonder klein dat je na je overstap een bijwerking of een allergische reactie ervaart.

Dit artikel is geschreven ten tijde van het Thyrax-tekort (webredactie).

Zoek de verschillen

In de meeste gevallen ontstaan klachten door onder- of overdosering. De exacte hoeveelheid levothyroxine verschilt namelijk per merk ten opzichte van wat er op de verpakking staat. In het geval van levothyroxine mag de dosering wettelijk maximaal 19 procent afwijken 1 . Een tablet van 100 mcg van het ene merk kan in theorie dus 90 mcg bevatten en die van een ander merk 111,1 mcg. In de praktijk zijn de verschillen waarschijnlijk kleiner.

Wéér overstappen?

Met het weer beschikbaar komen van Thyrax dient zich voor veel oud-Thyrax gebruikers het dilemma aan: Zal ik weer terug overstappen naar Thyrax? Velen zijn inmiddels al overstapt op een alternatief middel, maar hebben nog lang niet de kwaliteit van leven bereikt die ze voor de overstap ervoeren. Zij vragen zich af of teruggaan naar Thyrax het goede gevoel weer terugbrengt. Het beste kunnen zij overleggen met hun arts wat in hun situatie het beste is. In principe geldt namelijk het advies om niet zonder medische noodzaak te wisselen van merk.

Maar met alleen een verschil in dosering zijn we er nog niet. De hulpstoffen bepalen ook hoe de werkzame stof uit de tabletten wordt opgenomen. En tot slot speelt de manier waarop de werkzame stof is gebonden nog een rol in de opname ervan. Zo is de levothyroxine in het ene tablet gebonden aan natrium en in het andere tablet aan natriumpentahydraat. Het uiteindelijke verschil in opname is wellicht klein, maar de instelling op levothyroxine luistert zeer nauw. Een minimaal verschil tussen de oude en nieuwe tabletten kan daarom al veel klachten veroorzaken.

Aanpassen

Het leeuwendeel van alle klachten die overstappers ervaren, is te wijten aan een overdosering. Dat zijn dus geen bijwerkingen, maar klachten die horen bij een verkeerde instelling. Voorbeelden daarvan zijn: hartkloppingen, brijige ontlasting, hoofdpijn, slecht slapen, enzovoort.

De tussentijdse resultaten van het onderzoek van NIVEL en PHARMO bevestigen dat beeld. De resultaten laten zien dat een aanzienlijk deel van de mensen die 100 mcg of meer slikken, overgedoseerd raakt. Zij moeten hun dosering naar beneden bijstellen. Daarom is het advies bij de overstap in oktober 2016 tussentijds aangepast. Patiënten die 100 mcg Thyrax of meer slikken, kunnen in overleg met hun arts kiezen voor een lagere dosering van het alternatieve middel. 2

Kleine kans

Toch kan het voorkomen dat iemand een allergische reactie vertoont op een van de hulp- of vulstoffen van het nieuwe middel. Maar die kans is uitermate klein. Thyrax was namelijk het middel met de meeste hulp- en vulstoffen. Vooral de kleurstoffen daarin stonden bekend om de kleine kans op allergische reacties.

Andere merken levothyroxine bevatten vaak minder hulp- en vulstoffen dan Thyrax. De meeste mensen zijn over gestapt op levothyroxine Teva of Euthyrox. Beide merken bevatten slechts één hulpstof die niet in Thyrax zat. De kans dat je juist daar allergisch voor bent is bijzonder klein.

Heb je toch het vermoeden dat je klachten een allergische reactie zijn? Bespreek dit dan met je behandeld arts. Neem dan ook het overzicht hulp- en vulstoffen per merk levothyroxine mee. Dat is te vinden op deze website en in Schild, september 2016. Het kan je helpen bij het vinden van een goed alternatief.

Referenties

  1. Span et al. Pharmaceutisch Weekblad. Alertheid geboden bij omzetten levothyroxine, 29 januari 2016
  2. Overzicht merken en hulpmiddelen levothyroxine.