Behandeling prednison bij oogziekte van Graves

Oproep deelname onderzoek

Bij sommige patiënten met een schildklierziekte ontstaat een ontsteking in de oogkas. Dit wordt de Oogziekte van Graves of Graves’ Orbitopathie (GO) genoemd. Bij GO raken de oogspieren en het vet in de oogkas ontstoken.

Door deze ontsteking kunnen verschillende klachten optreden:

Man met uitpuilende ogen bij oogziekte van Graves
 • zwelling en roodheid van de oogleden en ogen
 • pijn
 • uitpuilende ogen (zie foto)
 • dubbelbeelden
 • oogleden blijven wijd open staan
 • blijvende beschadiging van het zicht (schade aan het hoornvlies)
 • psychosociale gevolgen door veranderingen aan het uiterlijk

Deze periode met veel ontstekingen wordt de “actieve” fase genoemd en duurt meestal zo’n 1 tot 1,5 jaar waarna het overgaat in een “uitgebluste” fase.

In de uitgebluste fase is de actieve ontsteking tot rust gekomen. Helaas blijven er in de uitgebluste fase vaak restafwijkingen achter, zoals uitpuiling van de ogen, dubbelbeelden of omhoog getrokken bovenoogleden. Verschillende operaties kunnen uitgevoerd worden om deze restafwijkingen te behandelen.

Behandeling in actieve fase met prednison

Tijdens de actieve fase is de standaardbehandeling het toedienen van prednison infusen. Deze infusen worden meestal één keer per week gedurende 12 weken gegeven. Het doel van deze behandeling is om de actieve fase zo snel mogelijk om te zetten naar de uitgebluste fase, zodat daarmee de restafwijkingen zo veel mogelijk beperkt blijven (zie figuur 1). Daarmee kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat er later een operatie nodig is.

Grafiek met beloop van oogziekte van Graves

Figuur 1. Het beloop van GO:
Blauwe lijn: zonder de juiste behandeling duurt de actieve fase erg lang waardoor ook in de uitgebluste fase meer restafwijkingen achterblijven
Groene lijn: met de juiste behandeling duurt de actieve fase korter waardoor er in de uitgebluste fase minder restafwijkingen achterblijven

Onderzoek Oogziekenhuis Rotterdam en Erasmus MC

Helaas is het tot nu toe niet mogelijk om vooraf te voorspellen of iemand voldoende effect van de prednison zal hebben. Om deze reden zijn de oogkas-specialisten van Het Oogziekenhuis Rotterdam (Dion Paridaens, Ronald de Keizer en Gijsbert Hötte) samen met de afdeling Immunologie van het Erasmus MC een onderzoek begonnen. Het oogziekenhuis Rotterdam is het Nederlandse expertise centrum voor patiënten met GO.

Doel onderzoek

Bekeken wordt of voorspeld kan worden aan de hand van bloed en traanvocht bij wie wel en bij wie geen verbetering door de behandeling met prednison is te verwachten.

In de toekomst kan dan, voorafgaand aan de behandeling, bepaald worden of de behandeling met prednison te adviseren is, of dat het beter is om voor andere medicijnen of bestraling te kiezen.

Tijdens het onderzoek kan de behandeling van 12 weken prednison (meestal) gewoon in het ziekenhuis door uw eigen internist/endocrinoloog gegeven worden. Voor de controle van de ogen wordt u gedurende een half jaar drie keer op de gespecialiseerde polikliniek van Het Oogziekenhuis Rotterdam gezien.

Belangrijke verbeteringen voor de behandeling van GO:

 1. Er gaat geen tijd verloren met een zware prednisonbehandeling die toch weinig effect zal hebben.
 2. Er kan direct gestart worden met behandeling die mogelijk wél effect heeft.
 3. De patiënten ondervinden geen bijwerkingen van de prednisonbehandeling.

Wie kan meedoen?

 • Patiënten met een actieve oogziekte van Graves of Graves’ Orbitopathie (GO) die in aanmerking komen voor de behandeling met prednison.
 • Belangrijk is dat voor de start van het onderzoek nog niet is begonnen met de prednisonbehandeling.
 • Er kunnen 40 patiënten deelnemen.

Belangstelling?

Als u mee wilt doen aan het onderzoek kunt u dit aangeven bij uw dokter. Hij/zij neemt dan contact op met het Oogziekenhuis.

Contactadres: planningocpl@oogziekenhuis.nl, onder vermelding van EIS-GO studie
t.a.v. Gijsbert Hötte.

U kunt de informatie op deze pagina meenemen naar het consult.