Bijschildklieraandoeningen en mondproblemen

Deelname aan het onderzoek is gesloten.

Kim en Megan studeren aan de opleiding Mondzorgkunde aan de HAN University of Applied Sciences in Nijmegen. Zij nodigen mensen met een bijschildklieraandoening uit deel te nemen aan het onderzoek naar symptomen bij patiënten met bijschildklieraandoeningen in verband met hun afstudeerscriptie.

Doel van het onderzoek:
Het doel van het onderzoek is het inventariseren welke orale klachten patiënten met de bijschildklieraandoeningen hyper- en/of hypoparathyreoïdie ervaren. Als er klachten zijn kan tevens uitgevraagd worden hoe deze klachten de kwaliteit van leven beïnvloeden.

Orale klachten zijn problemen of symptomen die zich voordoen in de mond of het gebied rond de mond. Voorbeelden van orale klachten zijn pijnlijke tanden, tandvleesontsteking, aften, droge mond, slechte adem, kaakpijn en problemen met kauwen of slikken.

Wat houdt deelname aan het onderzoek in?

Wanneer u ervoor kiest om mee te doen met het onderzoek, dan mag u eenmalig de vragenlijst invullen. Deze bestaat uit 30 vragen en het duurt ongeveer 5 minuten om in te vullen. De link staat onderaan deze pagina.

Voor- en nadelen van deelname aan het onderzoek

Enkel de tijdsinvestering voor het invullen van de vragenlijst kan een nadeel zijn van de deelname aan het onderzoek. Het voordeel is dat u beter inzicht en bijdrage heeft aan het tijdig herkennen en erkennen van symptomen.

Wat gebeurt er als u niet mee wil doen met het onderzoek?

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Als u niet wilt meedoen hoeft u verder niets te doen. U hoeft niet te vertellen waarom u niet mee wilt doen. U kunt altijd stoppen met het onderzoek. U hoeft dan niet te vertellen waarom u wilt stoppen. Is het onderzoek nog niet begonnen, dan verwijderen wij uw gegevens. Stopt u terwijl het onderzoek al bezig is? Wij nemen de gegevens die tot dan toe zijn verzameld, dan niet meer mee in het onderzoek.

Uw gegevens

De gegevens zullen anoniem bewaard worden en alleen worden gebruikt voor de scriptie. De gegevens kunnen niet naar u als persoon worden teruggeleid. Wanneer alle resultaten verwerkt zijn zullen de gegevens worden verwijderd. We hopen dat we u middels deze informatiebrief voldoende weet over dit onderzoek, zodat u kunt beslissen of u wilt deelnemen aan het onderzoek.

Vragen?

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Kim Hendriksen of Megan Huisman. De contactgegevens vindt u hieronder.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Kim Hendriksen, Student Mondzorgkunde Kim.Hendriksen@radboudumc.nl
Megan Huisman, Student Mondzorgkunde Megan.Huisman@radboudumc.nl

Ga naar de vragenlijst