Deze pagina is vooral gericht op informatie van, voor en over kinderen met een schildklieraandoening. Heb jij tips of bijdragen die je graag wilt delen met lotgenoten, stuur deze dan op naar tips@schildklier.nl.

Cyberpoli

De Cyberpoli is een online en interactieve ontmoetingsplaats voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte. Als je meer wilt weten over de cyberpoli, klik hier

Quiz

Ben jij klaar voor de volwassenzorg? Doe de test!

Doe een vergelijkbare test met een ouder (zie magazine Schild).
Beantwoord de vragen eerst ieder apart en bespreek daarna de verschillen
tussen jouw antwoorden en die van je ouder.

Uitslag

Tel je score bij elkaar op. Ben jij klaar om op eigen benen te staan?

4-8 punten

Werk aan de winkel! Jij bent er nog niet klaar voor om over te stappen naar volwassenenzorg. Je kunt samen met je ouders een stappenplan maken om meer zelf te gaan doen in de zorg. Je zorgverleners kunnen hier ook bij helpen.

9-13 punten

Goed op weg! Nog even en dan ben jij er klaar voor om over te stappen naar de zorg voor volwassenen. Je kunt samen met je ouders en zorgverleners de laatste stappen naar volledige zelfstandigheid gaan maken.

14-16 punten

Je bent er klaar voor! Nu nog je zorgverleners (en je ouders?) ervan overtuigen dat jij kunt overstappen naar de volwassenenzorg.

1.Ik neem zelfstandig de medicatie in en ik weet wat ik moet doen in het geval van hypo of hyper.

1. echt niet!
2. klein beetje
3. ja, ongeveer
4. echt wel!

3.Ik kan zodanig omgaan met mijn schildklieraandoening dat ik het leven kan leiden dat bij mij past, zonder dat mijn gezondheid eronder lijdt.

1. echt niet!
2. klein beetje
3. ja, ongeveer
4. echt wel!

2.Ik kan zelf het woord voeren in de spreekkamer bij de arts/verpleegkundige en weet wanneer ik contact op moet nemen met het ziekenhuis.

1. echt niet!
2. klein beetje
3. ja, ongeveer
4 echt wel!

4.Mijn ouders durven het aan om mij 'op eigen benen' te laten staan en hebben vertrouwen in hoe ik mijn leven met de schildklieraandoening regel.

1 echt niet!
2 klein beetje
3 ja, ongeveer
4 echt wel!

 

Spreekbeurten 

  • Spreekbeurt over CHT (met dank aan Maxime Kloos)
    Het pakket bestaat uit een PowerPoint presentatie en de bijbehorende tekst.
    Een aantal 'onderdelen' kan je persoonlijk invullen; het gaat uiteraard om jouw verhaal. 
    Klik hier voor het downloaden van de zip-file.