F. Verburg

"School, studie en werk maken voor veel mensen een belangrijk deel van hun leven uit, zo ook voor schildklierpatiënten", verteld dr. Verburg van het Waterlandziekenhuis te Purmerend.

"Schildklier Organisatie Nederland heeft dit jaar dan ook een uitermate relevant thema voor de Week van de Schildklier uitgekozen. Gesteld moet worden dat vooral de schildklierpatiënt zelf deskundig is op dit onderwerp."

Gek genoeg komen school, studie en werk van oudsher lang niet altijd aan de orde in de spreekkamer van de behandelend arts. Als hierover wel doorgevraagd wordt, blijkt dat veel schildklierpatiënten aanlopen tegen beperkingen in hun beroepsmatig functioneren. 

Belastbaarheid studie en werk

Klachten van bijvoorbeeld vermoeidheid maken patiënten minder belastbaar of zorgen ervoor dat er na het werk geen energie meer over is voor een sociaal leven. Doordat draaglast en draagkracht van de patiënt uit balans kunnen raken, kan dit bijvoorbeeld leiden tot burnout.

Patiënten kunnen studie-achterstand oplopen of een verhoogd arbeidsverzuim hebben. Onvoldoende kennis over schildklierziekten bij werkgevers of studiebegeleiders leidt nogal eens tot onbegrip, waardoor er soms onvoldoende rekening met de ziekte gehouden wordt. 
Omgekeerd zouden sub-optimale werkomstandigheden wellicht kunnen leiden tot een schildklierziekte. Zo wordt wel eens een relatie gesuggereerd tussen acute stress en de ontwikkeling van de ziekte van Graves bij mensen, die hier aanleg voor hebben. Het wetenschappelijk bewijs hiervoor is echter beperkt en het onderliggend mechanisme onduidelijk. Hierover is nog veel niet bekend.

Dagelijks leven onderdeel behandeling

Het is de verantwoordelijkheid van de behandelend arts om school, studie en werk vroegtijdig te bespreken. Omdat dit niet altijd gebeurt en niet elke arts de tijd neemt om te praten en door te vragen tijdens een consult, is het tevens van belang dat schildklierpatiënten zelf hun dagelijks leven actief in de spreekkamer aan de orde brengen. Als zich desondanks toch problemen in het beroepsmatig functioneren voordoen, komt de bedrijfsarts in beeld. Het is de taak van de bedrijfsarts om als intermediair tussen werkgever en werknemer op te treden, het probleem objectief in kaart te brengen en te zoeken naar een oplossing. Ik acht het van groot belang en waardeer het enorm dat Schildklier Organisatie Nederland het thema “School, Studie en Werk” tijdens de jaarlijkse Week van de Schildklier op de kaart zet en hiervoor aandacht vraagt bij patiënten, artsen en het algemene publiek."

dr. F.A.J. Verburg : internist endocrinoloog Waterland Ziekenhuis Purnerend

Laatst aangepast op