Van 15 tot en met 21 mei jl. vond de jaarlijkse Week van de Schildklier plaats (#WvdS2017) met als thema ‘Je bent meer dan je schildklieraandoening!’. 

Tijdens de Week van de Schildklier stonden op meer dan 20 plaatsen in het hele land herkenbare SON-informatiestands. Van Assen tot Goes, Van Lelystad tot Sittard-Geleen. Tientallen vrijwilligers van SON waren actief, hoorden ervaringen, deelden ervaringskennis en beantwoordden vragen.

Het viel op dat mensen vaak speciaal naar de informatiestand van SON kwamen, soms van verre, om hun verhaal te doen of een specifieke vraag te stellen. Het was goed te merken aan de aanloop dat de regionale en lokale bladen aandacht hadden besteed aan de Week van de Schildklier. 

Zelftest

Bezoekers konden de zelftest ‘Kwaliteit van leven’ invullen en kregen zo (meer) inzicht waar zij ’staan’ én op welk punt zij mogelijk de kwaliteit van hun leven kunnen verbeteren.

Flyers en speciale website

Er zijn vijf flyers speciaal voor de Week van de Schildklier ontwikkeld over thema's die belangrijk zijn in het dagelijks leven:

  • ik & mijn omgeving
  • goede zorg
  • school/studeren/werk
  • voeding
  • bewegen

Deze flyers boden een eerste handreiking, met tips en aandachtspunten op het specifieke terrein. Op de website - www.weekvandeschildklier.nl - staan de vijf thema’s verder uitgewerkt. 

In de media

Vooral in de lokale media is er veel aandacht geweest voor de Week van de Schildklier. Ook heeft SON in een aantal radio-interviews ‘schildklieraandoeningen’ en de Week van de Schildklier goed voor het voetlicht kunnen brengen. 

Tijdens een interview in het tv-programma Hart van Nederland vertelde SON vrijwilliger Dominika Tulp over haar eigen ervaringen waarbij zij lang heeft moeten wachten op een juiste diagnose. Jammer genoeg voor velen een herkenbare situatie.