eerst slikken dan snurken

Waar voel jij je ’t prettigst bij? Wat past het beste in jouw leven? En op welke manier vergeet jij je schildklierhormoon niet?

Het standaard advies voor het gebruik van levothyroxine is ’s ochtends in een half uur voor het ontbijt op een lege maag. Dit lijkt niet voor iedereen het meest ideale advies. Is het mogelijk om op een ander moment levothyroxine in te nemen, en wat zijn de gevolgen hiervan?

Onderzoek

Het onderzoek1) laat zien dat ’s avonds innemen ook een mogelijkheid is. Maar het (wisselen van) tijdstip heeft wel invloed op je bloedwaarden. Aan het onderzoek namen 120 patiënten met hypothyreoïdie deel, waarvan 90 ook de studie afrondden. Zij wisten niet of zij in de ochtend of avond medicatie of een placebo innamen, waardoor de effecten goed konden worden onderzocht.

Hoewel er geen verschil in kwaliteit van leven uit het onderzoek naar voren kwam, bleek er wel degelijk een effect op de TSH, T4 en T3-waarden en op individueel niveau mensen voorkeuren te hebben. Bij inname in de avond was de TSH waarde vaak lager en de T4 en T3 waarden hoger. De levothyroxine wordt dus beter opgenomen bij inname voor het slapen gaan dan voor het ontbijt. 

Nuchter = Niet eten en ook niet drinken voor een bepaalde periode; behalve water. Dranken als cola, koffie en melk(producten) beïnvloeden sterk de opname van schildkliermedicatie.

Meer informatie

Het onderzoek laat ook zien dat vooral belangrijk is om het medicijn altijd op eenzelfde tijdstip te blijven innemen!
Let op: raadpleeg bij het wijzigen van je innametijdstip altijd je behandelend arts!

Meer over dit onderzoek, zoals redenen om medicatie 's morgens of 's avonds in te nemen, lees je in Schild Magazine, dat je gratis krijgt toegestuurd wanneer je donateur wordt. Lees meer over inname van levothyroxine in het artikel WWWHH

Referentie:

  1. Bolk, N., Visser, T.J., Nijman, J., Jongste, I.j., Tijssen, J.G., Berghout, A. (2010), Effects of Evening vs Morning Levothyroxine Intake. Archives Intern Med. 170(22), 1996-2003. Doi: 10.1001/archinternmed.2010.436. Volledig artikel [pdf].

Bron: Schild Magazine, ‘Eerst slikken, dan snurken’, maart 2017, pagina 17.