Op 29 april 2016 promoveert Rosa Vissenberg op haar onderzoek: The influence of thyroid disorders on adverse pregnancy outcomes.

Milde schildklierafwijkingen blijken nadelig voor een zwangerschap. Dat concludeert Vissenberg in haar promotieonderzoek naar de relatie tussen zwangerschap en schildklierproblematiek. Vrouwen met een subklinische hypothyreoïdie (trage schildklier) of aanwezigheid van bepaalde antistoffen tegen de schildklier hebben meer kans op onverklaarde onvruchtbaarheid, (herhaalde) miskraam, vroeggeboorte, stuitligging, zwangerschapsvergiftiging en perinatale sterfte. De precieze oorzaak hiervan is onduidelijk.

T4-LIFE studie

Behandeling van deze aandoeningen is nog niet zinvol, omdat er onvoldoende bewijs is dat behandeling resulteert in betere zwangerschapsuitkomsten. Inmiddels is er een geneesmiddelenonderzoek opgezet, de T4-LIFE studie (www.studies-obsgyn.nl/T4-LIFE) om dat verder te onderzoeken.

Sponsoring SON

Gezien het grote belang van onderzoek naar de relatie schildklieraafwijkingen en zwangerschap voor schildklierpatiënten steunt SON het onderzoek T4-LIFE. Ook heeft SON bijgedragen in de kosten van het proefschrift.

Meer informatie