Onderzoek genetische achtergrond schildklierkanker bij kinderen - keywords

Dr. Frederik Hes (Klinische Genetica, LUMC), prof. Hans Morreau (Pathologie, LUMC) en prof. Thera Links (Endocrinologie, UMCG en daarnaast lid van de MAR van SON) hebben een subsidie van 353.647 euro ontvangen van de Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Zij gaan dit geld inzetten voor hun project ‘Genetische achtergrond schildklierkanker bij kinderen’.

DNA

In dit 2-jarige project wordt ‘whole genome sequencing’ (WGS) verricht bij ruim 100 kinderen met schildklierkanker. Met deze techniek worden alle coderende en niet-coderende gebieden van ons DNA onderzocht. Arts-onderzoeker Karin van der Tuin kijkt hierbij naar mutaties in bekende tumorgenen. Zij zoekt ook naar ‘nieuwe genen’ betrokken bij de ontwikkeling van schildklierkanker. Ze maakt daarbij gebruik van klinische en pathologische gegevens uit eerder KiKa-onderzoek Late effecten van de behandeling van schildklierkanker

Kennis erfelijke eigenschappen

Kennis over erfelijke eigenschappen leert ons meer over het ontstaan van tumoren, maar kan ook direct toegepast worden in de praktijk. Een gevonden verandering in het genetisch materiaal geeft namelijk niet alleen antwoord op de vraag wat de oorzaak is, maar heeft ook gevolgen voor de patiënt en mogelijk zijn familieleden. Zij kunnen zich laten testen op de betreffende erfelijke aanleg. Familieleden die de erfelijke aanleg hebben, ondergaan dan periodiek controles om schildklierkanker (en eventuele andere tumoren) in een vroegtijdig stadium op te sporen. Familieleden zonder de aanleg kunnen gerustgesteld worden en hoeven geen controles te ondergaan.

MAR-lid SON

Prof. Thera Links is ook lid van de Medische Wetenschappelijke Adviesraad (MAR) van SON. Vanzelfsprekend is SON benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek op termijn. 

Meer informatie