Dr. Marco Medici

Internationale onderzoeksbeurs voor dr. Marco Medici

Als het aan dr. Marco Medici ligt, hebben we straks een beter idee wat voor de individuele patiënt zijn persoonlijke ‘normale’ schildlierwaarden zijn, wat dus tot een effectievere behandeling kan leiden.

De Amerikaanse schildklierorganisatie American Thyroid Association (ATA) heeft een onderzoeksbeurs toegekend aan dr. Marco Medici, werkzaam in het Erasmus MC. Het onderzoek is erop gericht om voor het individu te voorspellen wat diens schildklierwaarden zouden moeten zijn (het individuele setpoint) en zo de behandeling beter te kunnen afstemmen; personaliseren. 

Referentiewaarden

Momenteel worden schildklierziekten behandeld op basis van algemene populatie-gebaseerde referentiewaarden. Deze reeks is notoir breed, terwijl voor de individuele patiënt de ideale bandbreedte juist vrij smal rond het individuele setpoint ligt. De inzet van het onderzoek is deze smalle persoonlijke breedte op voorhand te kunnen bepalen en de (fijne) afstelling van de dosering van de medicatie beter te kunnen bepalen. 

Onderzoek

Het onderzoek is gebaseerd op recente studies in een groot internationaal consortium (ThyroidOmics consortium – 80.000 deelnemers) dat door Medici wordt geleid, waarbij er vele nieuwe genetische varianten zijn gevonden die de schildklierfunctie bepalen.

"De vervolgstap is om te kijken in hoeverre met behulp van deze varianten het individuele setpoint voorspeld kan worden. Dit model zal eerst in grote groepen gezonde mensen worden gecreëerd. Daarbij zal tevens het risico op cardiovasculaire1) ziekten in acht worden genomen. In de laatste fase van het onderzoek zal dit model worden getest in een groep al geïncludeerde patiënten van het Schildkliercentrum Rotterdam."

 

Bron: American Thyroid Association awards research grant to Marco Medici, MD, PhD, MSc, Erasmus Medical Center.

1) Hart- en vaatziekten.