Een - zoals de KNMP het al duidde - opzienbarende uitspraak van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen kan voor apothekers en hun klachten verstrekkende gevolgen hebben. Hebben klachten al jaren te veel betaald, nu het apart op de rekening wordt vermeld? Moet deze aparte vermelding weer worden teruggedraaid? Mogen apothekers geen kosten in rekening brengen die als 'bedrijfskosten' worden getypeerd door de SKGZ? Een interessante ontwikkeling die het volgen waard is.

'Patiënt hoeft niet te betalen voor begeleidingsgesprek'

Een patiënt weigerde vorige jaar € 6 te betalen die CZ in rekening had gebracht voor een 'begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel'.

De Geschillencommissie Zorgverzekeringen geeft de patiënt gelijk omdat de zorgverzekeraar hem vooraf onvoldoende heeft geïnformeerd.

De Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ), die vorige week uitspraak deed, vindt dat CZ de patiënt beter had moeten informeren waartoe hij zich verplicht. De vermelding op haar website van de invoering van de nieuwe maatregel per 1 januari 2014 vindt de SKGZ onvoldoende.

Verder vindt de commissie het de taak van de apotheker patiënten te informeren over de kosten van het 'begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel'. Doordat de apotheker dat volgens SKGZ in dit geval niet heeft gedaan, is er tussen de patiënt en de apotheker geen overeenstemming bereikt over deze zorgprestatie.

Had de apotheker de patiënt in dit geval wel geïnformeerd over de kosten, dan had hij bedankt voor het begeleidingsgesprek. De patiënt ontkent overigens niet dat dit gesprek heeft plaatsgevonden in de apotheek.

De uitspraak van SKGZ laat volgens KNMP-directeur Léon Tinke zien dat het apart in rekening brengen van het 'begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel' te ingewikkeld is.

Verder benadrukt Tinke dat de apotheker verplicht is het gesprek te voeren: de Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet hierop toe. "Wanneer een patiënt het gesprek weigert en schade ondervindt van het geneesmiddel, is de apotheker daarvoor aansprakelijk."

Het is de plicht van de patiënt in de behandelrelatie met de apotheker mee te werken aan verantwoorde farmaceutische zorg, aldus Tinke. "Als hij dat weigert, kan de apotheker besluiten het geneesmiddel niet mee te geven."

Bron: Nieuwberichten Pharmaceutisch Weekblad (16 maart 2015)

Lees ook het artikel over dit onderwerp 'Opzienbarende uitspraak Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen' van de KNMP.