Nieuws - keywords

Patiëntenfederatie Nederland start de landelijke actie #stopdepillenchaos. Er zijn steeds meer problemen met de beschikbaarheid van goede, betaalbare en veilige medicijnen. Problemen met medicijnen kan ernstige gezondheidsproblemen opleveren en het welzijn van patiënten sterk aantasten. Medicijnen zijn soms plotseling niet leverbaar of de apotheek levert ineens een ander merk.

Aanleiding

Patiënten krijgen steeds vaker nee te horen als ze met een recept in de hand bij de apotheek komen. Hun medicijn is nu niet te leveren. Uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder bijna tienduizend Zorgpanelleden blijkt dat in 2018 de helft van de mensen bij de apotheek in eerste aanleg hoorde dat zijn medicijn er niet was. Soms kwam het een dag later, soms na een week en soms helemaal niet. Dit met alle mogelijke gevolgen van dien. Mensen slikken even niets, halveren een dosis of lenen bij anderen. En we weten dat het fnuikend is voor de medicatietrouw als het eigen middel niet wordt geleverd. Patiënten krijgen dan weliswaar een ander middel met dezelfde werkzame stof, maar ondervinden daar vaak last van.

Niemand voelt zich verantwoordelijk

Alle partijen, fabrikanten, groothandels en apotheken wijzen naar elkaar als een medicijn er niet is voor de patiënt. Wij horen te vaak dat de groothandel niet levert, dat de fabrikant te laat levert of dat de distributie binnen Nederland niet goed werkt.

Dat heeft verschillende oorzaken en er zijn veel partijen bij betrokken. Aan die partijen wil Schildklier Organisatie Nederland een krachtig geluid laten horen, dat er harder moet worden gewerkt aan oplossingen. Samen met onze koepelorganisatie Patiëntenfederatie Nederland spreken we de verantwoordelijke partijen aan: 

  • de fabrikant,
  • de groothandel,
  • de apotheek,
  • de zorgverzekeraars,
  • de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ),
  • ministerie van VWS.

Hiervoor hebben we alle steun nodig. Dit is het moment. Doe je mee?

Lees het manifest, opgesteld door Patiëntenfederatie Nederland op de actiepagina stopdepillenchaos.nl

Bron: Patiëntenfederatie Nederland

Cytomel

Fabrikant Ace Pharmaceuticals heeft recent bij het CBG een handelsvergunning gekregen voor Cytomel 5 microgram en 12,5 microgram tabletten. Deze twee producten zijn voortaan, net als Cytomel 25 microgram tabletten, voor de apotheek beschikbaar via de groothandel. Door de registratie is een artsenverklaring niet meer nodig. 

Groothandel

Afgelopen week zijn de groothandels bevoorraad. De fabrikant geeft aan dat mocht een individuele patiënt door de nieuwe situatie van levering net tussen wal en schip raken dan kan ACE in nood de apotheker nog een keer rechtstreeks bevoorraden voor deze persoon. De apotheken zijn hierover geinformeerd.

Daarnaast is het goede nieuws dat nu alle doseringen van Cytomel volledig worden vergoed, omdat Cytomel is opgenomen in bijlage 1B van de Regeling zorgverzekering

Uiterlijk van medicijnverpakking

Het uiterlijk van de verpakking is gewijzigd: elke sterkte is in een afwijkende kleur weergegeven. De groothandels hebben deze nieuwe verpakkingen ontvangen, maar voorlopig kun je ook nog de (oude) bestaande verpakkingen tegenkomen. Een verpakking bevat 3 strips met elk 10 tabletten en moet koel (bij 2 – 8 °C) bewaard worden.

Cytomel = liothyronine = T3

De werkzame stof in Cytomel is liothyronine, dat identiek is aan het schildklierhormoon T3. Cytomel wordt, in combinatie met levothyroxine, gebruikt voor de behandeling van hypothyreoidie (traag werkende schildklier). Cytomel wordt ook gebruikt bij de behandeling van niet-toxisch struma en voor het aantonen van afwijkingen in de schildklierfunctie. 

Lees meer over de combinatiebehandeling met liothyronine - T3 >>

 

Nieuws - keywords

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) meldt vandaag nieuwe inzichten rond bijwerkingen van carbimazol en thiamazol (Strumazol®). Deze geneesmiddelen kunnen worden voorgeschreven bij de behandeling van een ‘te snelle schildklier’, hyperthyreoïdie

Alvleesklierontsteking

Het CBG meldt: “Bij gebruik van het schildkliermiddel met carbimazol/thiamazol bestaat het risico op een alvleesklierontsteking (acute pancreatitis). In dit geval moet het gebruik direct worden gestopt. Gebruik het medicijn niet bij patiënten die eerder een alvleesklierontsteking hebben gehad tijdens het gebruik van carbimazol/thiamazol.”

Bij een acute ontsteking van de alvleesklier is acute en hevige buikpijn de meest kenmerkende klacht. Hierbij is men geneigd voorovergebogen met de knieën omhoog te gaan zitten. De pijn kan uitstralen naar de rug, linkerzij en -schouder. Daarnaast zijn er klachten als: misselijkheid, overgeven en koorts. De ontsteking is meestal tijdelijk van aard. De alvleesklier heeft een belangrijke functie voor de vertering van voedsel en het reguleren van de bloedsuikerspiegel. (Alvleeskliervereniging)

Thiamazol kennen we in Nederland vooral als het merk Strumazol (fabrikant Aspen). Carbimazol (fabrikant Teva) wordt in het lichaam omgezet in thiamazol. Lees meer over thiamazol bij de behandeling van hyperthyreoïdie.

Zwangerschap

Daarnaast adviseert medicijnautoriteit CBG “dat vrouwen in de vruchtbare leeftijd anticonceptie gebruiken (tijdens het gebruik van carbimazol/thiamazol, red.). Dit aangescherpte advies geldt vanwege het verhoogde risico op aangeboren afwijkingen. Het risico is het hoogst in het eerste trimester van de zwangerschap en bij hoge doseringen.”

Het is bekend dat Strumazol niet gebruikt dient te worden tijdens (het begin van) de zwangerschap. Daar wordt dus nu aan toegevoegd het advies om effectieve anticonceptie tijdens de behandeling met carbimazol/thiamazol te gebruiken.

Zorgverleners geïnformeerd

Fabrikanten Aspen Pharma en Teva Nederland hebben over dit onderwerp een brief gestuurd, een zogenaamde 'Direct Healthcare Professional Communication' (DHPC). Door middel van een DHPC worden medische beroepsbeoefenaren op de hoogte gebracht van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues van een geneesmiddel. De informatie in DHPC’s wordt verwerkt in de nieuwe bijsluiter van het betreffende geneesmiddel. De brief is in overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gestuurd naar huisartsen, endocrinologen, gastro-enterologen (MDL-artsen), gynaecologen, kinderartsen en (ziekenhuis)apothekers. 

Over bijwerkingen

Lareb logo call2action dec2018 250x147pxOok nadat een geneesmiddel op de markt is gekomen, na grondig te zijn getest, wordt het gevolgd. Dit wordt geneesmiddelenbewaking genoemd. Het signaleren en analyseren van bijwerkingen is een kerntaak van het CBG. 

In Nederland kunnen patiënten en zorgprofessionals (vermoedelijke) bijwerkingen van geneesmiddelen melden bij het Bijwerkingscentrum Lareb. Lareb onderzoekt vervolgens of het mogelijk om een nieuwe bijwerkingen gaat. Het gaat vaak om zeldzame bijwerkingen, die pas naar voren komen als het geneesmiddel door heel veel mensen wordt gebruikt. Daarom wordt ook wereldwijd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bijwerkingen verzameld, door het WHO Program for International Drug Monitoring.

Een voorbeeld van internationale samenwerking en voortschrijdend inzicht rond bijwerkingen, meldden we onlangs van levothyroxine. Door het verzamelen van gemelde bijwerkingen werd een bijwerking van de behandeling met levothyroxine gevonden. Bij overdosering kan dit leiden tot paniekaanvallen.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van deze berichtgeving vragen, bijvoorbeeld over wat het betekent voor jouw situatie, neem dan contact op met je behandelaar.

CBG, 04-02-2019

Nieuws - keywords

Stijging van het aantal patiënten: 116.000 Nederlanders hebben afgelopen jaar de diagnose kanker gekregen. 

Maandag 4 februari is Wereldkankerdag: aandacht voor late gevolgen na kanker.

Uit de nieuwste cijfers blijkt dat 116.000 Nederlanders in 2018 de diagnose kanker hebben gekregen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 1990. Dit past in de negatieve trend dat steeds meer mensen kanker krijgen en hiermee blijft de ziekte doodsoorzaak nummer 1 in Nederland.

Borstkanker is de meest geconstateerde vorm van kanker onder vrouwen en bij mannen is dat prostaatkanker. Inmiddels overleeft 64% van de mensen de ziekte en dat aantal wordt gelukkig steeds hoger. Er zijn nu ongeveer 800.000 Nederlanders die leven met of na kanker.

Thema : late gevolgen

Ieder jaar op 4 februari is het Wereldkankerdag en wordt stilgestaan bij de impact van kanker. Meer dan 160 organisaties bundelen de krachten en is er aandacht voor het thema `late gevolgen na kanker`. Veel mensen die de ziekte hebben gehad, kampen namelijk met emotionele en relationele problemen. Ook is er vaak sprake van vermoeidheid en angst voor terugkeer van de ziekte. Uit onderzoek van Kantar Public in opdracht van KWF Kankerbestrijding blijkt dat 86 % van de (ex-)kankerpatiënten te maken heeft met deze klachten.

Vraag Vandaag

Maandag 4 februari om 12.00 uur is de online uitzending van `Vraag Vandaag`, een KWF - programma gepresenteerd door Mirella van Markus (Hart van Nederland) vanuit het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. SBS-presentatrice Renate Gerschtanowitz en cabaretier Peter Heerschop gaan op stage bij kankeronderzoekers. Zo komen we meer te weten over onderzoek naar een vaccin tegen kanker. Dit is een baanbrekend onderzoek dat door professor Arjan Griffioen in het Amsterdam UMC wordt uitgevoerd. Professor Sanne Schagen doet in het AvL-NKI onderzoek naar de late gevolgen bij kanker en weet wat precies wat een ‘chemobrein’ is.

Kijkers kunnen al hun vragen over kanker online stellen aan een panel van deskundigen, Feiten en Fabels worden van elkaar gescheiden en het laatste oncologische nieuws wordt besproken. 

Uitzending Vraag vandaag volgen

De uitzending van Vraag Vandaag is te volgen via kwf.nl en de facebookpagina van KWF, een landkaart met alle lokale activiteiten en informatie over de samenwerkende organisaties is te vinden op www.wereldkankerdag.nl

Evenementen

  • Door het hele land worden informatiemarkten, open dagen van inloophuizen en oncologische afdelingen van ziekenhuizen, verwenmomenten en andere evenementen georganiseerd voor iedereen die met kanker geconfronteerd is (geweest). Deze zijn te vinden via www.wereldkankerdag.nl.
  • Doe mee en zet op 4 februari je profielfoto op z’n kop om aandacht te vragen voor de impact van kanker. 

Wereldkankerdag, 04-02-2019

Juridisch Steunpunt Iederin

Het Juridisch Steunpunt van Ieder(in) moet sluiten. Het is vanuit hun subsidie niet langer toegestaan om mensen rechtstreeks te helpen met juridisch advies en ondersteuning. Het werk van het steunpunt wordt komende maanden afgebouwd.

Ieder(in) is niet blij met de noodgedwongen sluiting. Er gaat immers een belangrijke hulpbron voor mensen met een beperking of chronische ziekte verloren. Ze hebben naarstig gezocht naar andere mogelijkheden voor deze vorm van juridische dienstverlening. Dat is nog niet gelukt.

Het Juridisch Steunpunt hielp bij bezwaar en soms beroep, maar had vooral een voorlichtings- en wegwijs functie in het hele brede spectrum van alle zorgwetten, arbeid en het sociaal domein. Daarin was het steunpunt uniek en onvervangbaar.

Met de sluiting komt een einde aan de juridische ondersteuning die Ieder(in) (en haar juridische voorgangers) 17 jaar heeft gegeven aan mensen uit haar achterban die vastliepen in wet- en regelgeving en ondoorzichtige bezwaar- en beroepsprocedures.

Rechtspositie in gevaar

Het sluiten van het Juridisch Steunpunt ondermijnt de rechtspositie van mensen met een beperking, meldt ieder(in). Dat geldt zeker voor mensen die geen financiële ruimte hebben voor het voeren van juridische procedures of voor het in de arm nemen van een advocaat. De wet- en regelgeving en de beschikkingen die mensen krijgen van de gemeente of andere uitvoerende instanties, zijn voor veel mensen ondoorgrondelijk.

Veel mensen weten niet waar ze recht op hebben en op welke wijze - en vooral op welke juridische gronden - ze hun recht daadwerkelijk kunnen krijgen. Mensen laten het er daarom vaak bij zitten. Dit brengt niet alleen de rechtspositie van mensen in gevaar, maar ook de gelijkwaardige participatie van mensen met een beperking. Ieder(in) blijft zich daarom inzetten voor goede juridische advies en eventueel ondersteuning in het sociaal domein, toegankelijk voor iedereen.

Juridische wegwijzer

Waar kunnen mensen vanaf 1 januari wel terecht voor juridisch advies en ondersteuning? Ieder(in) zal de vragen die nu nog binnenkomen zo goed mogelijk afhandelen en doorverwijzen. Mensen die al bij hun aanvraag voor zorg en ondersteuning vastlopen, niet weten waar ze moeten zijn en van het kastje naar de muur gestuurd worden, kunnen terecht bij het Juiste Loket. Daarnaast is een juridische wegwijzer samengesteld met een aantal andere organisaties die juridisch advies geven.

Voorbeelden waar je terecht kunt voor (gratis) juridisch advies:

Download de Juridische wegwijzer van Ieder(in) voor een volledig overzicht.

Bron: Ieder(in), Juridisch Steunpunt moet stoppen. 13 december 2018