In de nieuwe Schild van december kunt u onder meer het volgende lezen:

Wat als je schildklierkanker is uitgezaaid?
Hein van Buuren: ‘Als je kanker hebt, weet je dat je aan de verkeerde kant van de streep staat. Maar ik sta wel heel erg aan de verkeerde kant.’  

Wat hebben rotte-eierenlucht, knoflook en schildklierhormoon gemeen?
Meer dan je denkt. Je leest het in Uitgelicht. 

Ongewenste wijziging van medicijnen?
Samen met elf andere patiëntenorganisaties maakt SON zich op voor een sterke lobby. ‘We voeren overleg met het ministerie en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.’  

Hoe overleef je de slok in quarantaine?
Marika en Eline delen hun ervaringen. Over in de hoek staan, eenzaamheid, stokken met geigertellers, snoepjes en intercoms. 

SON steeds vaker betrokken bij onderzoek: ‘We stellen de kwaliteit van leven centraal’.

Het onderzoeksrapport naar het Thyrax-tekort van de Inspectie voor de Gezondheidszorg is eindelijk openbaar.
Wat ging er mis? Verrassend veel. 

Vaste rubrieken

En daarnaast natuurlijk vaste rubrieken als : Kidz, Tips & Tricks, In je recht, Columns en Stelling.

De nieuwe Schild komt rond 22 december uit. Schild is het Magazine van Schildklier Organisatie Nederland - gratis voor donateurs - dat eens per kwartaal verschijnt. 

Donateurs

Donateurs van SON ontvangen 4x per jaar het magazine Schild. Het magazine verschijnt in maart, juni, september en december. Als je donateur wordt in de loop van het jaar, ontvang je de laatste twee magazines die zijn verschenen. In 2017 bedraagt de donatie € 34,00. Bij automatische incasso betaal je slechts € 30,75.

Aanmelden kan als volgt:

Proefexemplaar Schild aanvragen

Bent u geinteresseerd? Stuur een e-mail aan info@schildklier.nl met uw verzoek en postadres en wij sturen u zo snel mogelijk het meest recente exemplaar toe. Telefonisch bestellen kan ook. Bel naar 085 - 489 12 36, van ma t/m vr 8.30 - 12.30 uur.

Nabestellen 

U kunt ook een 'Schild' nabestellen via bovenstaande contactgegevens. Geef aan welke publicatie u wilt hebben. De kosten zijn € 4,95.

BIG5 congres

‘Samen instellen, klachtenvrij is het doel’ (SON)

Donderdag 9 november j.l. vond in congrescentrum De Reehorst te Ede de tweede editie van het BIG5 congres “Endocrinologie in de huisartsenpraktijk” plaats. Tijdens dit congres werden de vijf meest belangrijke endocriene aandoeningen die voorkomen in de huisartsenpraktijk besproken; schildkierziekten is daar één van. Daarnaast werd er onder andere aandacht besteed aan vitamine B12-problematiek.

De diverse sprekers en workshops met casuïstiek zorgden voor een interactief en leerzaam congres. “De NHG standaarden vormen de leidraad van de presentaties”, aldus dagvoorzitter prof.dr. Bruce Wolffenbuttel (hoogleraar Endocrinologie en Stofwisselingsziekten UMC Groningen). Er waren circa 120 huisartsen aanwezig.

Vanuit SON namen directeur Rietje Meijer en Maaike Star, als vertegenwoordiger van SjONg, de jongerengroep van SON, deel aan het congres. Gedurende de dag was er gelegenheid om de informatiemarkt te bezoeken. SON was met een stand aanwezig.

Mijn schildklier is van slag

Dr. Niek Valk (Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk) hield een lezing over de diagnostiek en behandeling van hypo- en hyperthyreoïdie, respectievelijk langzame en te snelle schildklier. Belangrijke punten die volgens Valk mede het behandelbeleid kunnen bepalen:

 • Niet elk individu past met de waarden in het ‘standaard’ TSH referentiegebied; het individuele setpoint is veel specifieker.
 • Verhoogd TSH en 'normaal' vrije T4 is niet normaal. Als TPO-antistoffen aantoonbaar zijn, verdubbelt dat de kans op hypothyreoïdie.
 • Bepaal, zowel bij hypo- als hyperthyreoïdie, bij aanvang van de zwangerschap TSH-R antistoffen. Deze kunnen de placenta passeren en zo de schildklierfunctie van de foetus beïnvloeden.
 • Postpartum thyreoïditis, een tijdelijke of permanente schildklierontsteking, die ontstaat in het eerste jaar na zwangerschap (5-10%), wordt vaak gemist.

Vitamine B12-tekort, hype of hoop? 

Aan de hand van diverse casussen uit de praktijk behandelt prof.dr. Wolffenbuttel (UMCG) de vitamine B12 problematiek. Zijn presentatie laat zien dat een vitamine B12-tekort niet zo makkelijk is vast te stellen als gedacht:

 • Een ‘normale’ vitamine B12-waarde bestaat niet, zelfs bij waarden van boven de 300 pmol/l kunnen verhoogde methylmalonzuur (MMA) waarden voorkomen.
 • Klachten van een vitamine B12-tekort zijn vaak zonder duidelijk herkenbare ziekteverschijnselen. 
 • Vitamine B12-tekort komt vaker voor bij bepaalde aandoeningen (Hashimoto, coeliakie) en bij gebruik van bepaalde medicatie (maagzuurremmers, metformine).
 • Langere duur van B12-tekort betekent langzamer herstel.
 • Als er geen sprake is van een opnameprobleem kunnen vitamine B12-tabletten helpen, zoals bij gezonde vegetariërs of een tekort veroorzaakt door medicatiegebruik.

Zie ook Column van prof. Wolffenbuttel ‘Een hype?’ in Schild, december 2016, p. 13.

Workshops

Het middagprogramma bestond in totaal uit acht workshops, waaronder twee over de behandeling van schildklieraandoeningen. Prof.dr. Wolffenbuttel besprak aan de hand van casuïstiek bijzondere patiënten met een mogelijke schildklieraandoening. Zo zijn deelnemers na afloop beter in staat de diverse schildklieraandoeningen en ‘vreemde’ schildklieruitslagen te herkennen.

De tweede workshop ‘Behandeling van (subklinische) hypothyreoïdie bij ouderen’ werd geleid door drs. Rosalinde Poortvliet en drs. Robert du Puy (LUMC). De volgende vraag stond centraal: Is een (proef)behandeling van een subklinische hypothyreoïdie bij ouderen zinvol? Hier zijn de uitkomsten van de TRUST studie besproken.

De uitkomsten van dit onderzoek staan in Schild, september 2017, pagina 10 e.v. ‘Wel of niet behandelen?’.

Informatiemarkt

Twee vrijwilligers van SON bemensten de stand: drs. Henk Boleij, lid van de Kenniscommissie en Danielle Dercks, lid van de werkgroep Schildklierkanker. SON vroeg aandacht voor twee belangrijke thema’s aan de hand van twee posterpresentaties:

 1. ‘Stop wisselen van merk schildkliermedicijn’ (om niet-medische redenen) en
 2. ‘Samen instellen, klachtenvrij is het doel’. 

Met veel aanwezigen zijn interessante gesprekken gevoerd, zowel over de twee thema’s als over andere onderwerpen. SON heeft standpunten kunnen verduidelijken, maar we hebben ook weer veel geleerd van de interacties. Dit is belangrijk omdat bijna alle hypothyreoïdie-patiënten door huisartsen worden behandeld. Het is van belang om te begrijpen hoe zij tegen de behandeling aankijken en hoe ze deze aanpakken.

poster stop wisselen poster stop wisselen

Nieuwe formulering Euthyrox

Sinds het Thyrax-tekort slikt een groot deel van de schildklierpatiënten Euthyrox, in Frankrijk Lévothyrox genaamd. Onlangs wijzigde fabrikant Merck de samenstelling van Lévothyrox in Frankrijk. De nieuwe formule bevat geen lactose meer en de hoeveelheid schildklierhormoon per tablet varieert minder dan bij de oude tabletten. Het product is daardoor beter en stabieler, op zich een positieve ontwikkeling.
Merck produceert de nieuwe formule sinds maart 2017 en patiënten in Frankrijk slikken het al. De nieuwe formulering geldt voor alle doseringen.

Gebeurt dit wel eens: u komt in de apotheek en krijgt opeens een ander merk medicijn* mee dan u gewend bent? Terwijl uw huisarts of specialist u geen ander merk heeft voorgeschreven?

Ieder jaar krijgen bijna 1 miljoen mensen met schildklieraandoeningen en andere chronische aandoeningen een ander merk medicijn mee van hun apotheker dan de huisarts of specialist voorschreef. In de afgelopen jaren ontvingen verschillende patiëntenorganisaties hierover al veel klachten van patiënten. Met een gezamenlijk onderzoek willen we daarom aantonen welke problemen patiënten precies ondervinden door het wisselen van medicatie.

Vragenlijst

Heeft u in het afgelopen jaar minimaal één keer een ander medicijn meegekregen van de apotheek dan u gewend bent? Dan vragen wij u om mee te doen aan dit onderzoek en de vragenlijst in te vullen. 
Betreft het de ervaringen van een minderjarige (< 18 jaar)? Dan vragen wij de ouders de vragenlijst voor het betreffende kind in te vullen. 

U kunt de vragenlijst óók invullen als u al eerder uw ervaring met wisselen van medicijnen bij ons meldde of een vragenlijst hebt ingevuld in het kader van het Thyrax-onderzoek. Het invullen duurt 8 à 10 minuten en kan anoniem. Graag vóór 18 december a.s.

De resultaten van deze enquête zullen wij gebruiken om overheid en zorgverzekeraars inzicht te geven in de gevolgen van wisselen van medicijnen voor individuele patiënten. Wij willen graag met hen bespreken op welke manier hierin verbetering kan worden gebracht.

Lukt het u niet de vragenlijst in te vullen of heeft u een vraag over de vragenlijst, stuur dan een email naar xanavanjaarsveld@longfonds.nl.Voor overige vragen kunt u een email sturen aan info@schildklier.nl.

*Het gaat om alle soorten van wisseling tussen merkmedicijnen en merkloze medicijnen (generiek).

zorgverzekering 2017

November is de maand van de nieuwe premies en zorgverzekeringspakketten. Overstappen van zorgverzekering kan tot 1 februari, mits je voor 1 januari hebt opgezegd.

De handige 1 minuut test: 'Word je beter van een andere zorgverzekering?', aangeboden door Patiëntenfederatie Nederland* kan je verder helpen. Een korte test die je snel inzicht geeft in je situatie: moet ik kijken of ik een andere verzekering nodig heb, of zit ik goed waar ik zit?

Aanvullende verzekering

Aanvullende pakketten veranderen ieder jaar. Kijk daarom met name goed wat je aanvullende verzekering nog vergoedt. Past dit nog bij je zorggebruik en wat je mogelijk het komend jaar verwacht? Weet dat er nu ook een zorgverzekeringskaart is voor aanvullende verzekeringen die je inzicht geeft in je verzekeringspakket! (zie in kader). 

Nieuw: zorgverzekeringskaart ook voor aanvullende verzekering

Zorgverzekeraars maken bij iedere polis een digitale zorgverzekeringskaart. Op die kaart geeft je verzekeraar uitleg over de inhoud en gevolgen van de keuze voor een polis. Via linken achterhaal je welke zorg wel en niet is verzekerd. Dit jaar is er ook een zorgverzekeringskaart voor de aanvullende verzekering. 

>> Ga naar zorgverzekeringskaartnl en kies je eigen zorgverzekeraar

De Patiëntenfederatie heeft een uitgebreid dossier rond zorgverzekeringen samengesteld:

 • Quiz: weet u voldoende over zorgverzekeringen om te kiezen?
 • Welke keuzes heeft u?
 • Niet alles wordt vergoed: lees hier wat u zelf moet betalen.
 • Gebruik onze tips en kies bewust.
 • Lees de veel gestelde vragen


De volgende organisaties bieden ook betrouwbare informatie en tips over zorgverzekeringen: 

Tip: 

Sommige zorgverzekeraars vergoeden de jaarlijkse contributie. Op de website poliswijzer.nl staat een overzicht vergoedingen. Als eis kan gesteld worden dat SON aangesloten is bij Patiëntenfederatie of Ieder(in). SON is lid van Patiëntenfederatie Nederland.

 

*SON is lid van Patiëntenfederatie Nederland.