Nieuws - keywords

Tegen het einde van juni, mooi op tijd voor de vakantie, valt het 2e kwartaalnummer 2018 van ons magazine Schild al weer in de bus.

In de nieuwe Schild kunt u, naast de vaste rubrieken, onder meer lezen over:

#medicijnwissel

De activiteiten van de projectgroep van 14 patiëntenorganisaties die een einde willen maken aan ongewenste medicijnwisselingen zijn in volle gang. De uitkomst van het onderzoek over de gevolgen van het ongewenst wisselen heeft de nodige persaandacht en Kamervragen opgeleverd. Minister Bruins van VWS heeft inmiddels in reactie een brief naar de Kamer gestuurd en de Kamervragen beantwoord.

medicijnwissel

Met 14 patiëntenorganisaties doet Schildklier Organisatie Nederland (SON) een dringende oproep aan het ministerie van VWS, zorgverzekeraars en apothekers om een einde te maken aan medicijnwisselingen bij bepaalde medicijnen en patiëntengroepen.

teva tekort

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) meldde 12 april jl. dat er vanaf 17 april 2018 een tijdelijk tekort wordt verwacht van het schildkliermedicijn met levothyroxine (Levothyroxinenatrium Teva). 

Het tekort van de sterkte 25 microgram speelt volgens het bedrijf vanaf 17 april tot begin mei 2018. Naar verwachting zal het tekort van de 50 microgram tabletten vanaf eind april tot eind mei 2018 zijn. Voor de andere sterktes van Levothyroxinenatrium Teva is geen tekort gemeld.

Nieuws - keywords

Prof. dr. Paul van Trotsenburg houdt ter gelegenheid van zijn benoeming tot hoogleraar Kinderendocrinologie op 9 maart jl. zijn oratie getiteld: ‘Het zijn de hormonen!’ Prof. Van Trotsenburg gaat in zijn oratie in op de functie en werking van hormonen en op hormonale aandoeningen op de kinderleeftijd, in het bijzonder die van de schildklierhormoonhuishouding.