SON sponsort promotieonderzoek schildklier en zwangerschap. 

 

De afdeling gynaecologie en endocrinologie van het AMC ziekenhuis hebben samen onderzoek gedaan naar de gevolgen van schildklierafwijkingen op de zwangerschap en behandelmogelijkheden hiervan.

Het is bekend dat een te langzaam werkende schildklier (hypothyreoïdie) en een te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie) nadelige effecten hebben op de zwangerschap en dat vrouwen zowel binnen als buiten de zwangerschap behandeld moeten worden. Echter voor de milde schildklierafwijkingen, de zogenaamde subklinische hypothyreoïdie of de aanwezigheid van TPO-antistoffen is dit niet zo duidelijk.

Ook milde schildklierafwijking heeft gevolgen

Het promotieonderzoek naar de gevolgen van milde schildklierafwijkingen op de zwangerschap, uitgevoerd door arts-onderzoeker Rosa Vissenberg, liet zien dat deze milde schildklierafwijkingen wel degelijk nadelig kunnen zijn voor een zwangerschap. Vrouwen met een subklinische hypothyreoïdie of aanwezigheid van TPO-antistoffen hebben meer kans op onverklaarde onvruchtbaarheid, (herhaalde) miskraam, vroeggeboorte, stuitligging, zwangerschapsvergiftiging en perinatale sterfte.

Oorzaak nog onduidelijk

De precieze oorzaak hiervan is onduidelijk. Ook liet het onderzoek zien dat behandeling van deze aandoeningen vooralsnog niet zinvol is, omdat er onvoldoende bewijs is dat behandeling resulteert in betere zwangerschapsuitkomsten. Wel concluderen de onderzoekers dat er meer onderzoek naar eventuele behandelmogelijkheden gedaan moet worden. Zij hebben daarom een geneesmiddelenonderzoek opgezet, die nu loopt in Nederland, België en Denemarken om dit verder te onderzoeken (de T4-LIFE studie).

Sponsoring SON

Gezien het grote belang voor schildklierpatiënten steunt SON het onderzoek T4-LIFE. Ook heeft SON bijgedragen in de kosten van het proefschrift.