Start Schildklier Netwerk Rotterdam - keywords

Op 18 april 2016 startte het Schildklier Netwerk Rotterdam, een samenwerking van diverse specialismen in de regio Rotterdam-Rijnmond.

In het Schildklier Netwerk werken dokters van verschillende medisch specialismen en uit verschillende ziekenhuizen in de regio Rotterdam-Rijnmond samen. Met als doel om samen heel goede, uniforme en doelmatige zorg  te leveren aan patiënten met een schildklieraandoening.

Beste zorg beste plek

Uitgangspunt is hierbij om de patiënt samen te voorzien van de beste zorg op de beste plek. In het Netwerk bundelen specialisten hun kennis en expertise rondom zorg, wetenschappelijk onderzoek en opleiding. Samen wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de innovatie van de schildklierzorg.

Het SchildklierNetwerk

In het SchildklierNetwerk werken dokters van verschillende specialismen en uit verschillende ziekenhuizen nauw met elkaar samen rondom de zorg aan en het onderzoek naar (bij)schildklierziekten. Deze samenwerking draagt bij aan uitstekende en doelmatige (bij)schildklierzorg, aangeboden in de regio Rotterdam-Rijnmond. Belangrijke onderdelen van de samenwerking zijn:

 • Een regionaal zorgpad waardoor de zorg in al onze ziekenhuizen uniform en van hoge kwaliteit is; 
 • Wij voldoen allemaal aan de geldende eisen en normen die gesteld worden aan onze zorg. Daarbij is de chirurgische normen van de Nederlandse Vereniging van Heelkunde voor ons leidend zijn;
 • Een regionaal multidisciplinair overleg waar alle betrokken specialismen en ziekenhuizen een bijdrage aan leveren en waarin we per patiënt bespreken wat de gewenste behandeling is;
 • Een goed geïnformeerde patiënt;
 • Wetenschappelijk onderzoek naar (bij)schildklierzorg waar we ons samen voor inzetten. Zorg en onderzoek gaan bij ons hand in hand;
 • Een compleet pakket van zorg en diagnostiek, geleverd door één level 1 ziekenhuis (het Erasmus MC) en vijf level 2 ziekenhuizen vanuit een SchildklierNetwerk. 

Bij het SchildklierNetwerk zijn betrokken:

 • Erasmus MC
 • Franciscus Gasthuis & Vlietland
 • Ikazia Ziekenhuis
 • Maasstad Ziekenhuis
 • Spijkenisse Medisch Centrum
 • Van Weel-Bethesda Ziekenhuis
 • IJsselland Ziekenhuis
 • Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht

Ondersteuning SON

SON ondersteunt dit initiatief van harte en zal ook aanwezig zijn bij de officiële ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.

Meer informatie

Kijk op www.schildkliernetwerk.nl voor meer informatie over het SchildklierNetwerk en  de schildklierzorg.