dr. Marco Medici

Begin april vond de jaarlijkse conferentie van The Endocrine Society in Orlando, VS plaats. Dr. Marco Medici van het Erasmus MC ontving daar de prestigieuze Endocrine Society Early Investigators Award. Medici is arts-onderzoeker op het gebied van endocrinologie.

De internationale prijs wordt uitgereikt aan jonge onderzoekers. Een voorwaarde is dat zij niet langer dan 10 jaar geleden zijn gepromoveerd of medisch specialist zijn geworden, én een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan endocrinologisch onderzoek.

Marco Medici

Schildklier Organisatie Nederland (SON) is trots dat een van ‘onze’ onderzoekers wereldwijde erkenning van vakbroeders heeft gekregen. We feliciteerden hem van harte en stelden hem een paar vragen.

Wat is je eerste reactie op deze prijs, wat betekent dit voor jou?

“Het is een eer deze prijs te mogen ontvangen en erg leuk om te zien dat het onderzoek dat ik tot nu heb gedaan gewaardeerd wordt.”

Waar ben je op het moment werkzaam?

“Na zeven maanden in Boston te hebben gewerkt, ben ik in 2015 teruggekomen naar het Erasmus MC. Momenteel zit ik in het laatste jaar van mijn opleiding tot internist-endocrinoloog. Naast dit klinische werk doe ik nog steeds onderzoek, waarbij ik onder andere een internationaal consortium leid. Dit Thyroidomics consortium onderzoekt de genetische basis van schildklierfunctie en -ziekte.”

Waar richt je je op in je onderzoeken?

“We hebben onderzocht wat een normale schildklierfunctie tijdens de zwangerschap is, en welke referentiewaarden gehanteerd dienen te worden voor de diagnostiek van een abnormale schildklierfunctie. Daaruit bleek het belang van het gebruik van populatie- en zwangerschapspecifieke referentiewaarden, en het feit dat het gebruik van vaste grenzen (bovengrens TSH 2.5 mU/L) een dogma is waar van afgestapt dient te worden.1), 2)

Onze bevindingen hebben samen met die van andere groepen geleid tot belangrijke aanpassingen in internationale richtlijnen voor de diagnostiek van schildklierziekten in de zwangerschap. Daarnaast hebben onze studies naar de genetische basis van de schildklierfunctie vele nieuwe gebieden in het menselijk genoom geïdentificeerd die verantwoordelijk zijn voor verschillen in schildklierwaarden in de algemene bevolking.” 3), 4)

Richtlijn zwangerschap

De American Thyroid Association (ATA) heeft de onderzoeken verwerkt in de nieuwe richtlijn voor de diagnose en behandeling van schildklieraandoeningen tijdens en na de zwangerschap.5) Lees hier meer over de behandeling van schildklieraandoeningen rond de zwangerschap.

SON stimuleert en ondersteunt
wetenschappelijk onderzoek
naar de schildklier.
Lees hier meer over deze projecten.

Onderzoekers

In 2013 ontving Medici al als jonge onderzoeker de MSD Schildklierprijs 2012. Hij promoveerde in 2014 aan het Erasmus MC en werkt ook nauw samen met prof.dr. Peeters (lid van de MAR), prof.dr.ir. Visser en dr. Korevaar. De afgelopen jaren hebben we regelmatig aandacht besteed aan zijn onderzoeken en dat van zijn collega-onderzoekers, zowel op de website als in het Magazine Schild 6).

Hoewel onderzoek vaak leidt tot begrip, inzicht en verbetering van de behandeling, leidt het net zo vaak tot meer en nieuwe vragen en dus nader onderzoek. Voor het magazine Schild zullen we te zijner tijd dr. Medici uitgebreider interviewen over deze onderzoeken en de resultaten.

Referenties

  1. Medici, M. et al. (2012). Maternal early pregnancy and newborn thyroid hormone parameters: the Generation R study.
  2. Medici, M., Korevaar, T., Visser, W.E., Visser, T.J., Peeters, R.P. (2015). Thyroid function in pregnancy: what is normal?
  3. Medici, M. et al. (2014). Identification of novel genetic Loci associated with thyroid peroxidase antibodies and clinical thyroid disease.
  4. Porcu, E. et al. (2013). A meta-analysis of thyroid-related traits reveals novel loci and gender-specific differences in the regulation of thyroid function.
  5. Alexander, E.K. et al. (2017). Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and the Postpartum
  6. Schild Magazine, september 2013, p. 27-29.