BIG5 congres

‘Samen instellen, klachtenvrij is het doel’ (SON)

Donderdag 9 november j.l. vond in congrescentrum De Reehorst te Ede de tweede editie van het BIG5 congres “Endocrinologie in de huisartsenpraktijk” plaats. Tijdens dit congres werden de vijf meest belangrijke endocriene aandoeningen die voorkomen in de huisartsenpraktijk besproken; schildkierziekten is daar één van. Daarnaast werd er onder andere aandacht besteed aan vitamine B12-problematiek.

De diverse sprekers en workshops met casuïstiek zorgden voor een interactief en leerzaam congres. “De NHG standaarden vormen de leidraad van de presentaties”, aldus dagvoorzitter prof.dr. Bruce Wolffenbuttel (hoogleraar Endocrinologie en Stofwisselingsziekten UMC Groningen). Er waren circa 120 huisartsen aanwezig.

Vanuit SON namen directeur Rietje Meijer en Maaike Star, als vertegenwoordiger van SjONg, de jongerengroep van SON, deel aan het congres. Gedurende de dag was er gelegenheid om de informatiemarkt te bezoeken. SON was met een stand aanwezig.

Mijn schildklier is van slag

Dr. Niek Valk (Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk) hield een lezing over de diagnostiek en behandeling van hypo- en hyperthyreoïdie, respectievelijk langzame en te snelle schildklier. Belangrijke punten die volgens Valk mede het behandelbeleid kunnen bepalen:

 • Niet elk individu past met de waarden in het ‘standaard’ TSH referentiegebied; het individuele setpoint is veel specifieker.
 • Verhoogd TSH en 'normaal' vrije T4 is niet normaal. Als TPO-antistoffen aantoonbaar zijn, verdubbelt dat de kans op hypothyreoïdie.
 • Bepaal, zowel bij hypo- als hyperthyreoïdie, bij aanvang van de zwangerschap TSH-R antistoffen. Deze kunnen de placenta passeren en zo de schildklierfunctie van de foetus beïnvloeden.
 • Postpartum thyreoïditis, een tijdelijke of permanente schildklierontsteking, die ontstaat in het eerste jaar na zwangerschap (5-10%), wordt vaak gemist.

Vitamine B12-tekort, hype of hoop? 

Aan de hand van diverse casussen uit de praktijk behandelt prof.dr. Wolffenbuttel (UMCG) de vitamine B12 problematiek. Zijn presentatie laat zien dat een vitamine B12-tekort niet zo makkelijk is vast te stellen als gedacht:

 • Een ‘normale’ vitamine B12-waarde bestaat niet, zelfs bij waarden van boven de 300 pmol/l kunnen verhoogde methylmalonzuur (MMA) waarden voorkomen.
 • Klachten van een vitamine B12-tekort zijn vaak zonder duidelijk herkenbare ziekteverschijnselen. 
 • Vitamine B12-tekort komt vaker voor bij bepaalde aandoeningen (Hashimoto, coeliakie) en bij gebruik van bepaalde medicatie (maagzuurremmers, metformine).
 • Langere duur van B12-tekort betekent langzamer herstel.
 • Als er geen sprake is van een opnameprobleem kunnen vitamine B12-tabletten helpen, zoals bij gezonde vegetariërs of een tekort veroorzaakt door medicatiegebruik.

Zie ook Column van prof. Wolffenbuttel ‘Een hype?’ in Schild, december 2016, p. 13.

Workshops

Het middagprogramma bestond in totaal uit acht workshops, waaronder twee over de behandeling van schildklieraandoeningen. Prof.dr. Wolffenbuttel besprak aan de hand van casuïstiek bijzondere patiënten met een mogelijke schildklieraandoening. Zo zijn deelnemers na afloop beter in staat de diverse schildklieraandoeningen en ‘vreemde’ schildklieruitslagen te herkennen.

De tweede workshop ‘Behandeling van (subklinische) hypothyreoïdie bij ouderen’ werd geleid door drs. Rosalinde Poortvliet en drs. Robert du Puy (LUMC). De volgende vraag stond centraal: Is een (proef)behandeling van een subklinische hypothyreoïdie bij ouderen zinvol? Hier zijn de uitkomsten van de TRUST studie besproken.

De uitkomsten van dit onderzoek staan in Schild, september 2017, pagina 10 e.v. ‘Wel of niet behandelen?’.

Informatiemarkt

Twee vrijwilligers van SON bemensten de stand: drs. Henk Boleij, lid van de Kenniscommissie en Danielle Dercks, lid van de werkgroep Schildklierkanker. SON vroeg aandacht voor twee belangrijke thema’s aan de hand van twee posterpresentaties:

 1. ‘Stop wisselen van merk schildkliermedicijn’ (om niet-medische redenen) en
 2. ‘Samen instellen, klachtenvrij is het doel’. 

Met veel aanwezigen zijn interessante gesprekken gevoerd, zowel over de twee thema’s als over andere onderwerpen. SON heeft standpunten kunnen verduidelijken, maar we hebben ook weer veel geleerd van de interacties. Dit is belangrijk omdat bijna alle hypothyreoïdie-patiënten door huisartsen worden behandeld. Het is van belang om te begrijpen hoe zij tegen de behandeling aankijken en hoe ze deze aanpakken.

poster stop wisselen poster stop wisselen