'Het zijn de hormonen!' - keywords

Prof. dr. Paul van Trotsenburg houdt ter gelegenheid van zijn benoeming tot hoogleraar Kinderendocrinologie op 9 maart jl. zijn oratie getiteld: ‘Het zijn de hormonen!’ Prof. Van Trotsenburg gaat in zijn oratie in op de functie en werking van hormonen en op hormonale aandoeningen op de kinderleeftijd, in het bijzonder die van de schildklierhormoonhuishouding.

Daarnaast geeft hij vanuit zijn onderwijservaring zijn visie op de master Geneeskunde, de klinische fase van de opleiding tot arts. Prof. Van Trotsenburg is een actief lid van de Medisch-wetenschappelijke Adviesraad (MAR) van SON. Directeur, bestuursadviseur en de leden van de Werkgroep Kind brachten de felicitaties over namens SON.

Kern van de redevoering

De door de schildklier geproduceerde, jodium bevattende hormonen thyroxine en triiodothyronine regelen het niveau van de stofwisseling, stimuleren de groei, en zijn onmisbaar voor optimale hersengroei- en ontwikkeling voor en tijdens de eerste jaren na de geboorte. Congenitale (aangeboren) hypothyreoïdie was in het verleden een belangrijke oorzaak van ernstige, onherstelbare hersenschade en ontwikkelingsachterstand. Sinds de start van de neonatale hielprikscreening op deze aandoening, in de jaren tachtig van de vorige eeuw, kan die schade bijna geheel worden voorkomen. Door de unieke Nederlandse  aanpak  met een neonataal screeningsprogramma, worden niet alleen baby’s met congenitale hypothyreoïdie (veroorzaakt door schildklieraandoeningen)  effectief opgespoord, maar ook baby’s met een aandoening van de hypofyse (de regelklier van de hersenen).  Onderzoek op dit terrein levert nog steeds waardevolle nieuwe kennis en inzichten op.

*UvA Persvoorlichting