jaarverslag 2017

Eind juni heeft het bestuur van SON het jaarverslag 2017 vastgesteld, bestaande uit een bestuursverslag en de jaarrekening. Ook in 2017 lag de nadruk van de belangenbehartiging op medicatie, zoals de Thyraxtekorten en de strijd tegen het onnodig wisselen van medicijn.

SON heeft zich sterk getoond in de lobby en een succesvol onderzoek afgerond naar de gevolgen van het Thyrax-tekort. Daarmee is de kous nog lang niet af want niet alleen tekorten maar ook onnodig wisselen van medicijn leiden tot vergelijkbare gezondheidsproblemen. SON gaat in haar belangenbehartiging door op de ingeslagen weg in samenwerking met dertien andere patiëntenorganisaties en de Patiëntenfederatie Nederland.

Naast de externe activiteiten vroeg ook de interne organisatie aandacht. De communicatie met vrijwilligers is versterkt en door het gebruik van nieuwe systemen is de interne verspreiding van kennis verbeterd.

Medicijntekorten

Het Thyrax-tekort speelde nog tot april en SON besloot het Steunpunt Thyrax-tekort voort te zetten tot 1 juli. Daarmee kon SON alle patiënten met vragen over het tekort en de gevolgen daarvan nog helpen. SON ontving hiervoor geen extra subsidie meer in 2017.

Een (betrekkelijk, gezien de aanleiding) hoogtepunt was de overhandiging in april van het onderzoeksrapport over de gevolgen van de overstap als gevolg van het Thyrax-tekort. Het rapport toont aan dat wisselen van schildkliermedicijn risicovol is, vaak een negatief effect heeft op bloedwaarden en moet worden afgeraden. 

De Thyrax-kwestie gaf de doorslag voor de minister van VWS om met een aantal maatregelen te komen om medicijntekorten vroegtijdig te signaleren. SON speelde hierin een actieve rol, onder andere als gesprekspartner van de Werkgroep Geneesmiddelentekorten. 

Naast tekorten speelt het onnodig wisselen van merk schildkliermedicijn. In de loop van 2017 ging SON samen met dertien andere patiëntenorganisaties aan de slag met een breed onderzoek naar patiëntervaringen met dit ongewenste wisselbeleid. 

Informatie en voorlichting

Ook al blijven magazine en de digitale nieuwsbrief essentieel in de informatievoorziening, opvallend was de substantiële toename van het aantal bezoekers aan de website en het aantal leden van de besloten facebookgroep. 

In 2017 werden 46 inloop- en informatiebijeenkomsten georganiseerd. De 14 informatiebijeenkomsten hadden een gemiddeld bezoekersaantal van 75. Het aantal telefooncontacten, vnl. medisch-inhoudelijk van aard, bedroeg bijna 1.000. In al deze contacten spelen de vragen over medicijntekorten een grote rol.

Bij het thema van de jaarlijkse Week van de Schildklier ‘Je bent meer dan je schildklieraandoening’  lag de focus op het verbeteren van je kwaliteit van leven. 

Werkgroepen, samenwerking, internationale contacten ....

Over deze thema’s en nog veel meer, voorzien van beeldmateriaal, leest u in het Jaarverslag 2017 dat u hieronder kunt downloaden.  

>> Lees het totale jaarverslag