Belangstelling ZonMw voor T3-4 Hypo trial

Op 12 juli 2023 bracht ZonMw een bezoek aan het Erasmus MC voor de T3-4-Hypo trial. ZonMw ondersteunt dit onderzoek naar de T3/T4 combinatietherapie met een beurs. Ter gelegenheid hiervan organiseerde hoofdonderzoeker Marco Medici een symposium.

Naast leden van het centrale studieteam van het Erasmus MC en Ace pharmaceuticals verzorgde ook Schildklier Organisatie Nederland (SON) een presentatie. Wij benadrukten het grote belang van deze studie voor Hashimoto-patiënten die klachten houden ondanks levothyroxinegebruik. Een waardevolle dag met nieuwe plannen om dit onderzoek onder artsen en patiënten bekend te maken.

Logo T3-4 Hypo trial

Het doel van het onderzoek is om na te gaan of het toevoegen van het schildklierhormoon T3 aan de T4 (levothyroxine) therapie de klachten van vermoeidheid en eventuele andere klachten kan verminderen. Op de studie-website T3-4-Hypo trial staat informatie voor zowel patiënten als artsen. Je kunt nu in 8 ziekenhuizen terecht en er komen er nog 7 bij.

Op de website van Schildklier Organisatie Nederland staat de opzet van de studie samengevat.

Lees meer