Bijschildklieren en mondproblemen

Mensen met een bijschildklieraandoening worden verzocht deel te nemen aan het onderzoek naar symptomen bij patiënten met bijschildklieraandoeningen in verband met hun afstudeerscriptie.

Lees meer