‘Bijschildklieren’ op symposium

Tijdens het Verpleegkundig Endocrinologie Symposium op 2 februari jl. vertelt Susan Verschoore over haar ervaring met de bijschildklierenaandoening hyperparathyreoïdie.

De Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen (LWEV) organiseert jaarlijks dit symposium voor de beroepsgroep verpleegkundigen. Dit keer wordt extra gefocust op bijschildklieren en botten.

Lees de verhalen van Susan en andere mensen met een bijschildklieraandoening.

Werkgroep bijschildklieren

Susan is voorzitter van de relatief nieuwe werkgroep Bijschildklieren van Schildklier Organisatie Nederland (SON). Susan en SON zijn erg blij met deze gelegenheid om de bijschildklierenproblematiek voor het voetlicht te brengen voor deze groep verpleegkundigen. Er is veel onbekendheid over deze ziekte, zowel onder patiënten als onder professionals.

Factsheet bijschildklieren

Factsheet Bijschildklieren

Voor deze gelegenheid heeft de werkgroep een factsheet samengesteld, voor verpleegkundigen en patiënt. Deze is te downloaden in de webshop (voor donateurs gratis).

Je vindt in de factsheet informatie over wat bijschildklieren zijn, over te veel bijschildklierhormoon (hyperparathyreoïdie), te weinig bijschildklierhormoon (hypoparathyreoïdie) en welke klachten hier bij horen. Daarnaast staan oorzaken, diagnose en behandeling van hyperparathyreoïdie en hypoparathyreoïdie beschreven.

Ga naar de webshop

Dutch Endocrine Meeting 2023

In dezelfde periode wordt jaarlijks de Dutch Endocrine Meeting (DEM, 2 en 3 februari) gehouden. De DEM is het congres van de Nederlandse Vereniging van Endocrinologie (NVE) voor specialisten en wetenschappers op het gebied van endocrinologie.

Informatiestand tijdens DEM

Schildklier Organisatie Nederland was met twee informatiestands aanwezig, bemenst door vier enthousiaste en ervaringsdeskundige vrijwilligers: de werkgroep schildklierkanker en een algemene schildklierstand. Zo kunnen we onze materialen en activiteiten laten zien en nieuwe contacten leggen of verstevigen. Ook directeur Marlies Mohr nam deel aan het programma en heeft met vele internisten en onderzoekers van gedachten kunnen wisselen.

Wij bedanken de vrijwilligers Marika, Ellen, Joke, Coosje en Susan voor hun geweldige inzet op deze dagen.