Impact en bereik Patiëntenfederatie en leden

Patiëntenfederatie Nederland (PN) bood recentelijk de rapportage ‘Impact en bereik, gezamenlijke kracht in 2020’ aan het Ministerie van VWS aan. Dit is gedaan in het kader van de lopende discussie over de financiering van de patiëntenbeweging. Een infographic toont een overzicht van alle activiteiten van de federatie en 30 van haar leden in 2020, waaronder Schildklier Organisatie Nederland. Het geeft een totaalbeeld van de impact en het bereik van de koepel en haar leden.

Cijfers en feiten 30 leden PN

Daaruit blijkt dat

  • bijna 600.000 mensen lid of donateur zijn van één van de 30 patiëntenorganisaties;
  • ruim 1,25 miljoen mensen deelnamen aan besloten fora;
  • de websites van de koepel en de leden bijna 17 miljoen keer werden bezocht;
  • 93 brieven naar de Tweede Kamer gestuurd werden;
  • de organisaties bijna drieduizend nieuwsberichten online zetten.

Bekijk de infographic: klik op het plaatje.banner impact en beleid
 

Cijfers en feiten SON – bijdrage onderzoek

 

Patiëntenorganisaties belangrijk voor verbeteringen in de zorg

De infographic toont aan dat patiëntenorganisaties belangrijk zijn en blijven voor patiënten en voor het verbeteren van de zorg. Ze zijn in staat gebleken om ook in een moeilijk Coronajaar 2020 hun taken uit te voeren en de ondersteuning aan hun achterban op peil te houden. De Patiëntenfederatie waarschuwt wel dat patiëntenorganisaties dit allemaal doen met zeer beperkte financiële middelen. Die beperkte middelen remmen verdere groei, professionalisering en ondermijnen op termijn de positie patiëntenbeweging als stem van de patiënt in de zorg.