In gesprek met bewindslieden

Patiëntenfederatie Nederland (PN) wil graag snel in gesprek met de drie nieuwe bewindslieden van het ministerie van VWS. In brieven aan de ministers Kuipers en Helder en staatssecretaris Van Ooijen noemt directeur Dianda Veldman een aantal thema’s waarover de federatie graag met de bewindslieden meedenkt en in gesprek gaat. Schildklier Organisatie Nederland steunt, als lid van PN, dit initiatief van harte.

Het gaat om zaken als:

  • Samen Beslissen (bij schildklieraandoeningen)
  • invoering van persoonlijke gezondheidsomgevingen
  • de juiste zorg op de juiste plek
  • langer thuis kunnen wonen
  • preventie om uitval door ziekte of verergering van ziekte te voorkomen
  • passende zorg die uitgaat van wat de patiënt nodig heeft en wil

Tegelijk vraagt de Patiëntenfederatie om een ruimhartiger financiering van de patiëntenbeweging. De zorg vraagt steeds meer ervaringsdeskundigheid van de patiëntenbeweging, maar die vraag neemt zo hard toe dat de grenzen van wat de beweging kan bieden in zicht komen. Daarom is meer financiële armslag nodig, aldus Dianda Veldman.

Bron: nieuwsbericht Patiëntenfederatie Nederland