Inbreng patiëntenorganisaties voor Kamerdebat over Geneesmiddelenbeleid

Op woensdag 22 maart debatteert de Tweede Kamer over het Geneesmiddelenbeleid. Patiëntenfederatie Nederland (PFN) heeft, als vertegenwoordiger van patiëntenorganisaties waaronder SON, een brief gestuurd naar de Vaste Kamercommissie voor VWS om aandacht te vragen voor drie punten:

1 De bestrijding van medicijntekorten

In afwachting van het resultaat van de zgn. ‘ijzeren voorraad’ wordt gepleit voor beperking van de exportmogelijkheden van geneesmiddelen waar in Nederland een (dreigend) tekort aan is. In navolging van landen zoals België zou in Nederland de parallelle export (dwz de export vanuit groothandels, niet vanuit medicijnfabrieken) van geneesmiddelen in situaties van een tekort kunnen beperken of tijdelijk kunnen verbieden.

2 Daadwerkelijke modernisering van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

Geneesmiddelen (op recept) worden alleen vergoed als het is opgenomen in het GVS. De hoogte van de vergoeding hangt af van de lijst waarop deze middelen worden geplaatst. Een zorgvuldig proces van herinrichting van de medicijn-clusters is daarom noodzakelijk.

3 Regelmatige evaluatie voor patiënten die langdurig medicijnen gebruiken

Uit recent onderzoek blijkt dat 1 op de 6 permanente medicijngebruikers, waaronder grote groep schildklierpatiënten, in Nederland geen tot nauwelijks contact heeft met een zorgverlener over dat medicijngebruik. Een (op maat) evaluatie van langdurig medicijngebruik is echter van belang. Vandaar deze hernieuwde oproep.

Je kunt het debat hier terugkijken!

Vervolg op brandbrief van januari

Via de boodschap ‘Minister, los het probleem van de medicijntekorten op!’ lieten Patiëntenfederatie Nederland en branche-organisaties van artsen en apothekers in januari de minister weten zich ernstig zorgen te maken over de kwaliteit en continuïteit van de medicijn-zorg aan de patiënt door het oplopend aantal geneesmiddeltekorten. We hopen op extra inspanning van de kamerleden voor onze boodschap in het debat door hen nogmaals op de pijnpunten te attenderen.

Bronnen:
Nieuwsbericht PFN ‘Inbreng Patiëntenfederatie voor Kamerdebat over Geneesmiddelenbeleid‘, 16 maart 2023