Kwaliteit van leven opnieuw krappe voldoende

Mensen met een chronische ziekte of beperking, ouderen en hun mantelzorgers waren in 2019 redelijk tevreden over hun leven. Hun gezondheid en de zorg laten echter ruimte voor verbetering. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Mijnkwaliteitvanleven.nl, een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland (SON is lid van PN).

Zorgverleners en gemeenten moeten meer aandacht hebben voor mantelzorgers en hun draaglast. En voor belemmeringen op diverse levensgebieden, zoals: huis op orde houden, rondkomen, sociale contacten en persoonlijke verzorging. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Mijnkwaliteitvanleven.nl, een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland.

De deelnemers aan het onderzoek geven hun leven gemiddeld een 6,6. Dit cijfer komt hiermee nagenoeg overeen met dat van 2018. Toen gaf men een 6,5.

Individueel en maatschappelijk belang

Er zijn drie subgroepen onderscheiden. Ouderen (65-plussers) zijn het meest tevreden. Zij geven hun kwaliteit van leven een 6,9. Mensen met een chronische aandoening of beperking waarderen hun kwaliteit van leven met een 6,3 het laagst. Mantelzorgers geven hun kwaliteit van leven een 6,5.

Deze uitkomsten zijn gebaseerd op de ervaringen van 17.870 deelnemers die in 2019 de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl hebben ingevuld. Met deze vragenlijst brengen deelnemers in beeld wat zij belangrijk vinden voor hun kwaliteit van leven. Dit helpt hen bij het zoeken naar passende oplossingen om die levenskwaliteit te bewaken of vergroten.

De uitkomsten – gebundeld in een jaarlijks opgesteld beleidsrapport – geven beleidsmakers echter ook stuurinformatie zoals voor VWS-programma Langer Thuis. Hiermee brengen zij de effecten in kaart van hun acties om mensen zelfstandig en zelfredzaam thuis te kunnen laten wonen.

Alarmerend

De waardering voor de zorg verbetert weliswaar licht ten opzichte van 2018. Maar de huidige hulpmiddelen, zorg én ondersteuning komen nog altijd niet goed overeen met de behoeften van de respondenten. Mensen met een chronische aandoening en mantelzorgers geven de zorg zelfs een onvoldoende. Alarmerend, gegeven het feit dat mensen met een chronische aandoening juist de mensen zijn die veel gebruik maken van de zorg.

Een ander knelpunt blijft het contact met gemeenten. Bijna een derde van de respondenten met een aandoening of beperking waardeert het contact met de gemeente met een 4 of lager.

Wat is Mijnkwaliteitvanleven.nl?
Mijnkwaliteitvanleven.nl is een landelijk initiatief dat laat zien waar goede zorg om draait. Juist nu er veel in de zorg verandert. Door twee keer per jaar de online vragenlijst in te vullen, brengt u in beeld wat voor u belangrijk is. De vragen gaan over uw persoonlijke situatie, uw mogelijkheden en beperkingen. Hoe u uw gezondheid ervaart en hoe u de zorg en leefomgeving waardeert.

Voordelen om mee te doen?

  • u draagt bij aan het verbeteren van de zorg
  • u krijgt een helder beeld van uw eigen situatie en kunt dit vergelijken in de tijd

 

Uw persoonlijk overzicht

U ontvangt na het invullen van de online vragenlijst uw persoonlijk overzicht. Met het persoonlijk overzicht heeft u helder in beeld wat goed gaat en wat beter kan. Bijvoorbeeld of u verwacht dat uw gezondheid zal veranderen de komende periode. Ook maakt het duidelijk over welke hulp en ondersteuning u tevreden bent en wat u juist nodig heeft. Zo bent u goed voorbereid om in gesprek te gaan met uw familie, zorgverlener of de gemeente.

Bekijk een voorbeeld >>
Bekijk het filmpje over ‘meedoen’ >>

Lees het volledige onderzoek >>