Eindelijk plekje op rode lijst voor levothyroxine

Einde aan onverantwoord wisselen schildkliermedicijn levothyroxine

Er heerst grote opluchting bij Schildklier Organisatie Nederland (SON) en mensen met een schildklieraandoening. Na jarenlange inspanningen van SON staat levothyroxine nu dan toch op de rode lijst van de vandaag door Patiëntenfederatie Nederland gepresenteerde Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen. Hiermee komt een einde aan het onnodig en medisch onverantwoord wisselen van merk levothyroxine

In de Leidraad wordt het wisselen van geneesmiddelen beschreven in drie categorieën:

  • Rood: niet wisselen, tenzij dit geneesmiddel niet beschikbaar is
  • Oranje: wisselen kan, mits aan een aantal voorwaarden voldaan is
  • Groen: wisselen kan, tenzij dit om specifieke patiëntgebonden redenen niet kan.

De Categorie Rood omvat de geneesmiddelen met een smalle therapeutische breedte, zoals levothyroxine. Deze categorie is gebaseerd op de KNMP Handleiding Geneesmiddelensubstitutie (2018).

Levothyroxine een gevoelig medicijn

Niet zelden leidt het wisselen van levothyroxine bij mensen met een schildklieraandoening tot gezondheidsproblemen en een verslechterde kwaliteit van leven. Dat bleek ook uit het wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van de Thyrax-affaire in 2016 voor patiënten. Al sinds die tijd zet patiëntenorganisatie SON zich in om een eind te maken aan het onverantwoord wisselen van levothyroxine, met succes! 

Ontzettend blij

De leidraad biedt patiëntenorganisaties, apothekers, zorgverzekeraars en artsen duidelijke handvatten om in de praktijk te komen tot een verantwoorde wisseling van medicijnen. Op de bijbehorende rode lijst staan medicijnen die in principe niet gewisseld mogen worden. ‘We zijn ontzettend blij en opgelucht dat levothyroxine nu een plekje heeft op die rode lijst’, aldus directeur Marlies Mohr.

Maar dat betekent niet dat wisselen van levothyroxine helemaal niet meer voorkomt. Zo kan een onvoorziene omstandigheid als een groot voorraadtekort leiden tot een wisseling. Ook als het patent op een bepaald merk verloopt, mag je nog eenmalig worden overgezet op een generiek medicijn.

Monitoring van de praktijk

‘Uiteraard kan in de praktijk nog discussie ontstaan’, zegt Mohr. ‘Mede daarom blijft het monitoren van de praktijk heel belangrijk.’ Patiënten kunnen hun ervaringen delen via het Meldpunt levothyroxine van SON. Betrokken partijen komen met regelmaat bijeen om de praktijk te bespreken en eventuele verbeterpunten mee te nemen in de leidraad.

Totstandkoming

De leidraad is tot stand gekomen na jarenlange besprekingen tussen de Federatie Medisch Specialisten, apothekersorganisatie KNMP, FMS, huisartsenorganisaties LHV en NHG, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Ook een drietal patiëntenorganisaties was van meet af aan nauw betrokken, waaronder SON. ‘Door goed overleg met alle stakeholders – ook door mijn voorgangster Rietje Meijer destijds – is dit fantastische resultaat bereikt. SON zet zich 100% in voor alle schildklierpatiënten. Dat is mogelijk dankzij onze donateurs’, besluit Mohr.

Meer lezen