Netwerkbijeenkomst patiëntenorganisaties over welzijn in de regio

MIND, Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en PGOsupport organiseerden vandaag, 12 juni, hun jaarlijkse netwerkbijeenkomst. Dit jaar staan de ontwikkelingen in de regio centraal op het gebied van zorg(beleid), welzijn, zelfregie en herstel (voorzieningen), belangenbehartiging.

Josse de Voogd, publicist, geograaf, start met een prikkelende lezing over de regio. De Voogd is bekend van o.a. de ‘Atlas van afgehaakt Nederland’. Het tweede deel van de bijeenkomst bestaat uit een inspiratiesessie over ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn in de regio. Wat gaat daar allemaal gebeuren? Wat betekent het voor onze organisaties, welke goede voorbeelden zijn er?

Advies: regionale knooppunten

Onlangs is het rapport ‘Van knelpunt naar knooppunt’ verschenen, waarin wordt geadviseerd om regionale knooppunten te ontwikkelen. In het advies wordt voorgesteld dat er 15-18 knooppunten komen, die vanaf 2024 operationeel moeten zijn. De knooppunten moeten ervoor zorgen dat aan regionale overlegtafels de juiste ervaringsdeskundigen en inwoners komen te zitten.

Download Rapport Van knelpunt naar knooppunt

PGOsupport

Het rapport is opgesteld door PGOsupport, met input van Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland, MIND, Zorgbelang Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel. Het adviesrapport is op 4 mei 2023 door het ministerie van VWS gepubliceerd op rijksoverheid.nl. Het advies wordt door VWS gebruikt voor de verdere ontwikkeling van beleid om inbreng van patiënten, cliënten en burgers bij opgaven in de zorg te bevorderen, aldus rijksoverheid.nl. Het ministerie verwacht rond deze zomer met een definitief plan te komen.