Onderzoek ‘Geef Graves patiënten meer kwaliteit van leven’

Vanuit de steeds luider wordende (inter)nationale roep én noodzaak om te zoeken naar innovaties die de gezondheidszorg betaalbaar houden, wordt steeds meer gezocht naar mogelijkheden om ziekte en gezondheid positief te beïnvloeden.

Onderzoeker Elsbeth van Wees, klinisch epidemioloog én zelf Graves-patiënt, wil daarom graag een onderzoek starten om Graves-patiënten, patiënten met een te snel werkende schildklier, meer kwaliteit van leven te geven. Zij vraagt via de Bontius Stichting | LUMC Research Foundation om hulp.

Gerenommeerde artsen en instituten zoals prof. dr. Hanno Pijl, TNO en LUMC steunen dit onderzoek. Wij als Schildklier Organisatie Nederland (SON) zijn ook zeer geïnteresseerd.*

Meer weten? Lees het op de campagnewebsite van het LUMC.

Onderzoeker Van Wees: “Ik wilde als Graves-patiënt heel graag zélf positief bijdragen aan het ziekteverloop door mijn voeding aan te passen, maar daar was weinig evidence based over bekend. Ik zag daar dieet- en researchmogelijkheden in. Met dit onderzoek kunnen we nu het dieet breder testen en het bij een positieve uitkomst voor veel meer patiënten beschikbaar maken. Daar word ik echt ontzettend enthousiast van!”

Prof. dr. Hanno Pijl, internist-endocrinoloog en hoogleraar diabetologie aan het LUMC: “Er is een groeiende groep mensen die met voeding een te hard werkende schildklier tot rust probeert te brengen. Het is hoog tijd dat goed wetenschappelijk onderzoek evalueert of hier therapeutische muziek inzit. Dat zou klinisch is van grote betekenis zijn.”

Meer lezen over de ziekte van Graves

*SON is niet betrokken bij de werving van de gelden.