Ook bij het Radboudumc kun je je nu aanmelden voor de T3-4 Hypo studie!

Radboudumc in Nijmegen is nu ook gestart met het opnemen van patiënten voor het onderzoek naar de T3 / T4-combinatietherapie. Deze studie, opgezet door het Erasmus MC, is bedoeld voor mensen met een (te) traag of niet werkende schildklier.

Het doel van het onderzoek is om na te gaan of het toevoegen van het schildklierhormoon T3 aan de T4 (levothyroxine) therapie de klachten van vermoeidheid en eventuele andere klachten kan verminderen. Heb je klachten, ondanks levothyroxinegebruik, bekijk de samenvatting van deze studie.

50e patiënt!

50ste patient

Afgelopen week is de 50e patiënt geïncludeerd in de T3-4-Hypo Trial! Een ware mijlpaal en op naar de 600 patiënten! Daarnaast zijn nu ook de eerste patiënten in deel B van de studie opgenomen. Deel B betreft de fase van het onderzoek waarin T4/T3 combinatietherapie met T4/placebo vergeleken wordt. Door middel van loting (‘randomisatie’) is bepaald welke van twee behandelingen de deelnemer krijgt.

Deel deze informatie als je iemand kent die mogelijk is geïnteresseerd.

Lees meer