‘Op de patiënt toegesneden zorg bij schildklierziekten’

Het onderzoek van Caroline van Kinschot in dit proefschrift* richtte zich op het optimaliseren van zorg voor patienten met schildklier- en bijschildklierziekten. Felicitatie aan Caroline voor de succesvolle verdediging van haar promotieonderzoek (13 februari jl.).

Van Kinschot: “Omdat alle onderzoeken toegespitst waren op de individuele patiënt en het verbeteren of behouden van zijn of haar kwaliteit van leven vond ik ‘Op de patiënt toegesneden zorg bij schildklierziekten’ het meest passend.”

Verschillende stadia van het ziekteproces bij verschillende schildklieraandoeningen kwamen aan bod:

  • het maken van een behandelbeslissing
  • het voorspellen van behandeluitkomsten
  • de zorg rondom een operatie van de schildklier
  • het opvolgen van patienten na een behandeling

Er werd in het bijzonder aandacht geschonken aan verschillen tussen patienten wat betreft ziektekenmerken en behandelvoorkeuren. Door deze verschillen te erkennen kan meer passende zorg geboden worden, die beter aansluit bij de voorkeuren van de patiënt.

Schildklierkanker

Een van de uitkomsten van het onderzoek is dat de grootte van lymfeklieruitzaaiingen van schildklierkanker geen voorspellende waarde hebben voor de kans op terugkeer van ziekte na de behandeling. Het aantal lymfeklieruitzaaiingen is daarentegen wel voorspellend.

Behandelkeuze ziekte van Graves

Caroline van Kinschot: “De afgelopen jaren heb ik onder andere onderzoek gedaan naar het keuzegedrag bij de ziekte van Graves. Door in beeld te hebben welke afwegingen patiënten maken bij het kiezen tussen behandelingen, kun je de behandeling nog beter afstemmen op de wensen van de patiënt”. Eén van de uitkomsten was dat patienten met de ziekte van Graves een behandeling met radioactief jodium de minst aantrekkelijke behandeloptie vinden, terwijl artsen radioactief jodium zouden verkiezen boven een operatie. “Het is belangrijk dat artsen zich bewust zijn van dit verschil en dat de voorlichting over radioactief jodium moet worden verbeterd”, aldus van Kinschot.

Calciumtekort na schildklieroperatie

Ook werd onderzocht hoe overbehandeling van een verlaagd calcium na een schildklieroperatie kon worden teruggedrongen. Met een nieuw behandelschema bleek dit op een veilige manier te kunnen. Hierdoor hoeven patienten niet onnodig medicatie te gebruiken en zijn er minder bloedcontroles nodig na de operatie.

*Oorspronkelijke titel: ‘Towards patient tailored care in thyroid disease’.

Bron: https://www.eur.nl/evenementen/promotie-cmj-caroline-van-kinschot-2024-02-13